Rửa chân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Rửa chân

Rửa chân

Lời ghi: Thân phần dưới rốt gọi “chân”. Tỳ kheo ở Tây Vức ra cửa phần nhiều chân trần. Nên hễ đến Tăng Già lam trước phải rửa chân mới nên vào chùa lễ kính vậy.

Bằng khi rửa chân, nên nguyện chúng sinh, khẳm đủ sức thần, chỗ đi không ngăn.

Án, lam tá ha ( câu chú niệm 3 lần).

Lời ghi: “Chân” là thôi dứt. Nghĩa là thân phần đến đây là dứt. Như Lai 32 tướng, dưới chân lằn bánh xe  ngàn chấu là đức tướng đệ nhất. Hãy biết Bồ tát làm đạo chẳng ngoài hai môn: Hạnh và Giải. Nếu chỉ Giải không Hạnh cũng không phải Giải. Nếu chỉ Hạnh không Giải, cũng chẳng có hạnh. Hạnh và Giải gồm đôi đầy đủ 6 độ, thì sức thần không điều nào chẳng khảm đủ, chỗ đi không ngăn cản vậy. Cho nên tu 1 Ba la mật chẳng ngoài 1 Ba la mật này, nên gọi “chỗ đi không ngăn”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943985
Số người trực tuyến: