Chân ngôn rửa tịnh bình | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chân ngôn rửa tịnh bình

Chân ngôn rửa tịnh bình

Lời ghi: “Rửa” là tẩy bỏ bụi nhơ. Nước hay rửa cái nhơ của bình, Pháp hay rửa được cái nhơ của tâm. Là nói sự lý bày cả hai vậy.

Lời góp: Đã lễ Phật đứng dây, cầm bình không đến chỗ nước sạch, tay tả nắm y, tay hữu cầm bình sẻ-sẻ trước lấy nước rửa 3 lần, mỗi lần tụng chú này 7 biến. Nước rửa bình ấy đừng đổ lại trong nước sạch, phải đổ ở ngoài.

Án lam tá ha (21 lần)

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943725
Số người trực tuyến: