Bồ Tát Phổ Hiền hạnh lớn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bồ Tát Phổ Hiền hạnh lớn

Bồ Tát Phổ Hiền hạnh lớn
 
Lời ghi: “Hạnh lớn” là lựa chẳng phải hạnh quyền, nhỏ. Muôn hạnh làm món trang nghiêm, nên gọi “lớn”. Cúng dường tất cả, lòng không nhàm đủ, nên gọi là “hạnh” (hành).
Tiếng Phạn gọi Bí Du Bạt Đà, dịch là “Phổ Hiền”. Kinh Bi Hoa nói: “Hạnh tôi cần phải hơn các Bồ Tát”. Phật Bảo Tạng nói: “Vì nhân duyên ấy, nay đặt tên cho người là “Phổ Hiền”, Hạnh không chỗ nào chẳng khắp, gọi Phổ, giúp trên lợi dưới gọi là Hiền, vì giúp lợi cùng khắp nên gọi: “Phổ Hiền”.
Song hạnh là đầu sự làm đạo, không hạnh thì phúc huệ không thể sih, tâm thí không thể khắp, lục độ không thể tu, chúng sinh không thể dộ. Nên chư Phật Bồ Tát không vị nào chẳng từ môn hạnh mà ra.
Vậy Văn Thù là tin hiểu hay khởi, Phổ Hiền là muôn hạnh chỗ khởi, dung nhiếp với nhau, nên rằng nương tín mà khởi hạnh, hạnh hay hiển lý vậy.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5944098
Số người trực tuyến: