Các vị Bồ Tát Ma-ha-tát | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Các vị Bồ Tát Ma-ha-tát

Các vị Bồ Tát Ma-ha-tát
 
Lời ghi:

“Các  vị” (chư tôn) là gồm nhiếp tất cả các Bồ tát mười phương như bụi. Như ngài Địa Tạng, ngài Thế Chí v.v…Các Thánh có được ân đức vô lượng vô biên như vậy, tất cả các chúng sinh không ai hơn nổi, nên gọi là tôn.
 
Tiếng Phạn gọi :”Ma ha tát” dịch là Bồ Tát ngôi tới Thập Địa Đẳng Giác trở lên, bi trí tự vận, tự lợi lợi người vậy.

Đây là tổng kết cúng dường tất cả các Tăng.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943719
Số người trực tuyến: