Cháo có mười lợi dôi ích người tu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cháo có mười lợi dôi ích người tu

Cháo có mười lợi dôi ích người tu
 
Lời ghi: Luật Tăng Kỳ nói: “Phật ở Thánh Xá Vệ, mẹ ông Nan Đà sắm đồ ăn, trước cúng Tỳ kheo, sau bà tự ăn. Lại nấu nồi cơm, chắt nước cơm trên mặt tự uống, nghe trong mình trừ phong, đồ ăn trước mau tiêu, do đó thêm nhiều nước, ít gạo hiệp nấu lại dùng tiêu ớt, điều hoà dâng Phật, nên Phật cho Tỳ Kheo ăn cháo, vì có mười điều lợi.
 
1. Giúp ích thân mình nhan sắc phong thạnh,
 
2. Bổ ích gầy mòn, thêm lớn khí lực.
 
3. Bổ dưỡng ngươn khí tuổi thọ thêm nhiều;
 
4. Trong sạch mềm dịu, ăn thì an vui.
 
5. Đượm nhuần cổ mép, luận nghi không ngại.
 
6. Điều hoà thông lợi, phong khí tiêu trừ.
 
7. Ấm áp tỳ vị, đồ ăn trước tiêu hoá;
 
8. Khí không ngăn trệ, lời nói trong trẻo.
 
9. Hạp đầy miệng bụng, đói khát  liền hết.
 
10. Cổ mép thấm nhuần, hết tưởng khát khao”.
 
Nghĩa là “cháo có lợi ích” như vậy không thể nghĩ bàn, “quả báo” cũng không thể nghĩ bàn.
 
“Lợi ích người tu” là nguyện, nêu nhân, “quả báo thường vui” là nêu quả. Nghĩa là thí chủ dùng cháo mười lợi mà cúng dường thì ắt sẽ cảm chứng quả mầu Niết Bàn, mà đặng bố đức Thường, Lạc Ngã Tịnh.
 
Châu Thơ nói “Vua Huỳnh Đế khởi đầu nấu gạo làm cháo” Vua Võ đời Nguỵ lúc đi khổ lạnh nói “ Đi đi ngày đã xa, người ngựa đồng thời đói, quảy túi lượm củi khô, nồi nước nấu làm cháo”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943667
Số người trực tuyến: