Trí tuệ lớn đến bờ bên kia | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trí tuệ lớn đến bờ bên kia

Trí tuệ lớn đến bờ bên kia
 
Lời ghi: “Lớn” là nói trí tuệ sâu lớn, lựa chẳng phải trí cạn nhỏ vậy.

Tiếng Phạn gọi Bát Nhã dịch là “trí huệ”, tiếng Phạm gọi là Ba La Mật dịch là “đến bờ kia”.

Trí huệ là đầu sáu độ muôn hạnh, đến bờ kia là trọn vẹn Niết bàn. Chư Phật Bồ tát dùng trí huệ làm năng thừa, Niết bàn làm sở thừa, nương pháp lục độ chở các chúng sinh ra khỏi biển khổ, đến bờ Niết bàn vậy. Câu này là tổng kết cúng dường tất cả các pháp.

Phật là người hay nói, nên cúng trước.

Tăng là người hay truyền, nên cúng kế đó.

Pháp là chỗ nói chỗ truyền, nên cúng sau.

Tam Bảo một phen cúng, sáu đường đều lợi ích, bốn ơn đều trả trọn nên khi chưa thọ thực, trước phải niệm cúng vậy.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)
 


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943521
Số người trực tuyến: