Chân ngôn rót nước | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chân ngôn rót nước

Chân ngôn rót nước

Lời ghi: “Rót” là trút vào, nghĩa là bình đã sạch, có thể rót nước vào, tâm đã trong, có thể đựng pháp. Nước rót vào bình thì sự thành, pháp rót vào tâm thì lý tựu.

Lời góp: Đã rửa sạch xong không bụi, thì rót đầy nước sạch vào, thầm niệm chú này.

Án phạ tất ba ra ma ni tá ha (3 lần)

Lời ghi: Rót rồi đem về chỗ cũ. Khi đi chẳng đặng xoay ngó tả hữu, chạy rồi mất oai nghi, phải lắng dẹp các duyên, niệm Phật trì chú, một lòng chánh đạo trân trọng mà đi.

Lời góp: Đến trước Phật, quỳ gối, tay tả cầm bình, tay hữu bắt ấn Phổ cúng dường, niệm chú Đại Bi 7 lần, lễ bái mà ra. Chiều tối sớt nước ra, bắt ấn như trước, niệm chú Đại Bi bảy biến. Tâm kinh và chú vãng sinh mỗi thứ bảy biến, ra ngoài rưới nước chỗ đất sạch, tay bắt ấn pháp cam lộ, miệng thầm niệm.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943820
Số người trực tuyến: