Đức Phật A Di Đà | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật A Di Đà

Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc

Lời ghi: Kinh nói “Cõi ấy cớ sao gọi là Cực Lạc? Vì chúng sinh nước ấy không có khổ, chỉ hưởng những vui nên gọi “Cực Lạc” rất vui.

Tiếng Phạn gọi “A Di Đà” dịch là Vô Lượng Thọ (mạng sống không lường) cũng dịch là Vô Lượng Quang (hào quang) nghĩa là ánh sáng và mạng sống Phật ấy, không thể lường được. Trong Trí luận nói: “không lường có hai nghĩa: 1. Thật không lường, các Thánh nhân cũng không thể đo lường như hư không. Niết bàn tánh chúng sinh, là việc không thể lường như núi Tu Di, nước biển lớn, số cân lượng mà giọt nhiều hay ít, chư Phật Bồ Tát biết đặng, các trời và người đời không thể biết đặng. Như Kinh Niết bàn nói: “Duy Phật với Phật sống lâu không lường”.

Mười hiệu đủ bày, ba thân tròn hiển, nên gọi là Phật, đây là vị Giáo chủ Tây Phương, tiếp dẫn chúng sinh, kể một vị Phật hướng Tây để sánh chín hướng kia, nên ở câu thứ tư.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943690
Số người trực tuyến: