Bồ Tát Quán Thế Âm bi lớn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bồ Tát Quán Thế Âm bi lớn

Bồ Tát Quán Thế Âm bi lớn

Lời ghi: “Bi lớn” là chuyên dùng lòng bi để hóa độ vậy. Thệ nguyện sâu lớn, nên gọi là “lớn” tìm tiếng cứu khổ, nên gọi là “bi”. Tiếng Phạn A Na Nà Lâu Kiết Đê Du, dịch là Quán Thế Âm (xem tiếng đời). Quán là trí hay xem, Âm là cảnh chỗ xem.

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Phật thể giáo cõi này, trong sạch nơi tiếng nghe” không phải trí thì không thể khởi hạnh, không phải hạnh thì không thể lấy bi. Để nêu thọ ẩm thực này nguyện phải trí bi đồng vận, rộng độ chúng sinh nên lập Ngài Văn Thù, Phổ Hiền và Quán Thế Âm vậy”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018250
Số người trực tuyến: