Kính lễ Đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kính lễ Đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương

Kính lễ Đức Phật Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương
 
Lời ghi: “Kính lễ” tiếng Phạn gọi Nam Mô, dịch là quy y, nghĩa là khởi tâm thành kính, phát xuất cứu hộ, trông Phật cứu hộ chúng sinh. Như kinh Niết Bàn nói: “Vua A Xà Thế tuy có tội nghịch, đáng vào địa ngục, vì lòng thành hướng về Phật, tội kia liền dứt, nên gọi sức cứu hộ”.
 
Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương là nghĩa đức Như Lai này trong nhân chỗ tu các hạnh, đem lòng hoan hỷ giáo hoá chúng sinh, lìa các phiền não nóng giận, nên trên quả cảm đặng đức hiệu tốt này.
 
“Phật” nghĩa là giác ngộ. Nghĩa là Thể giác ngộ này Thánh phàm đồng có, xuẩn động chẳng không, bội giác hiệp trần, gọi là điên đảo, nên phải niệm Phật, bội trần hiệp giác gọi là tỏ ngộ, nên phải độ sinh, mê ngộ tánh không, thể giác thường mầu, không thiếu không dư, ấy gọi là Phật.
 
(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024451
Số người trực tuyến: