Bạt Hổ: Giám Thiện Nghi Môn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bạt Hổ: Giám Thiện Nghi Môn

Bạt Hổ: Giám Thiện Nghi Môn

Thời nhà Chu, vua Vũ Đế thích ăn trứng gà, mỗi bữa ăn đến mấy quả, có viên nghi đồng làm chức vụ giám thiện tên là Bạt Hổ thường tiên ngự thực được vua cưng chiều. Khi Tùy Văn Đế lên ngôi, Hổ vẫn còn làm chức giám thiện. Vào khoảng niên hiệu Khai Hoàng, Hổ bỗng dưng chết đột ngột, nhưng tim vẫn còn ấm cho nên người nhà chưa nỡ khâm liệm. Ba ngày sau, Hổ sống lại và nói được. Thoạt tiên Hổ nói: “Hãy dùng xe, xe tôi đến gặp đấng Chí tôn (tức là nhà vua) để nói lại chuyện về vua Vũ Đế”. Rồi kề tiếp rằng: “Bỗng thấy có người đến gọi. Hổ liền theo người đó đến một noi có một cái hang rất to ờ dưới đất, vừa tới cửa hang thấy Chu Vũ Đế, Hổ liền vái lạy. Vũ Đế bảo Hổ rằng: “Diêm Vương cho gọi anh đến để làm chứng về việc của ta đấy”. Sứ giả bảo Hổ lạy Diêm Vương. Diêm Vương bèn bảo Hổ rằng: “Người làm cơm cho vua trước sau đã dâng bao nhiêu viên trắng!”. Hổ không hiểu “viên trắng” là gì, nhìn tả hữu. Tả hữu bảo: “Trứng gà được gọi là viên trắng”. Hố liền đáp: “Vua ăn viên trắng không nhớ được số lượng là bao nhiêu”. Diêm Vương bảo Vũ Đế: “Người này không nhớ thì nên tha ra”. Vũ Đế rầu rĩ không vui mà đứng dậy. Bỗng thấy trước sân có giường sắt và mấy chục ngục tốt đều là lũ mình người đầu trâu đem Vũ Đế vật ngửa ra giường. Thế rồi ngục tốt dùng cần sắt ném xuống khiến hai bên sườn vua bị nứt toác và tất cả trứng trong bụng đều bị phọt ra chỉ một loáng đã cao bằng giường, có đến mười mấy hộc mới hết. Diêm Vương sai người đếm xong thì giường và ngục tốt bỗng nhiên biến mất.

Ông ngoại của Lâm là Tề Công đích thân được thấy viên nghi đồng tên là Bạt Hổ. khi về nhà, cụ đã thuật lại đầu đuôi câu chuyện này.

(Có xuất xứ từ Minh Báo ký) 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952366
Số người trực tuyến: