Kinh Sư: Tử Lân Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Sư: Tử Lân Pháp Sư

Kinh Sư: Tử Lân Pháp Sư

Đời Đường pháp sư Tử Lân ở chùa Đại An Quốc Tự tại kinh sư lúc ít tuổi, chợt nhớ muốn về thăm bố mẹ. Cha Lân bị loà, mẹ Lân mất đã ba năm. Lân bèn đến Nhạc Miếu cầu khấn mong sao biết được mẹ ở nẻo nào trong cõi âm. Lân trải chiếu ngồi tụng kinh Pháp Hoa thề gặp được Nhạc Thiên Vương mới thôi. Đêm đó, quả nhiên Nhạc Vương triệu Lân đến hỏi: “Vì lẽ gì mà phải cầu khẩn khổ sở như vậy?”. Lân đáp: “Mẹ là Vương Thị bị mất đến nay đã mãn tang. Dám hỏi Nhạc Vương hiện nay mẹ tôi đang ở đâu?”. Nhạc Vương quay lại hỏi viên Ba Lại. Viên này thưa rằng: “Vương Thị đang bị giam trong ngục rất khổ”. Hỏi: “Mẹ tôi tội gì?” Nhạc Vương đáp: “Lúc đẻ Hoà Thượng đã ăn trứng gà, còn lấy lòng trắng bôi nhọt trên đầu. Chính là bị tội đó và cũng là do việc dưỡng dục pháp sư mà ra vậy”. Lân bèn gào khóc thảm thiết cầu khấn Nhạc Vương xin miễn xá cho. Nhạc Vương đáp: “Có tội bị chằng trói giam cầm, không còn cách nào mà tha được. Song tôi có thể bày cách này cho pháp sư: Hãy đến Mậu Sơn lễ tháp A Dục thì họa may ra có thể được tha chăng”.

Sáng hôm sau Lân tìm đến chùa Mậu Sơn tự tại Cối Kê rập đầu khấn, thụp lạy dưới đất. Lễ xong rút thẻ, tới số bốn vạn, bỗng nghe có tiếng gọi Lân. Lân bèn nhận ra tiếng như Thái Thuận (thời Đông Hán) linh cảm được lòng mẹ, Lân nhìn lên không trung thấy mẹ ở trong mây cám ơn Lân nói: “Nhờ sức của con, nay mẹ đã được sinh lên cõi Trời Đao Lợi. Vì thế mẹ đến báo để con biết”. Nói đoạn bỗng dưng biến mất. Chỗ Lân lễ trước đây nay là chùa Dục Vương ở Mậu Sơn. Nên am cỏ trên vườn phía sau núi và giếng vẫn còn. Giếng này thực ra là một cái ao hình vuông, nước giếng anh biếc, rêu phong mọc đầy. Các nhà thơ đến du ngoạn ở đây thơ phú rất nhiệu.

Nguyên chú:

Người xưa lúc sinh ra ăn trứng gà còn bị quả báo nặng nề. Người nay sau khi đẻ lại hay sát sinh vật gì thì sẽ ra sao? Những ai làm mẹ, làm con không thể không biết tới điều này.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952453
Số người trực tuyến: