Trần Quốc: Viên Vô Kỵ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trần Quốc: Viên Vô Kỵ

Trần Quốc: Viên Vô Kỵ

Viên Vô Kỵ nước Tần ngụ cư ở Đông Bình, niên hiệu Vĩnh Gia bị ôn dịch, nhà hơn một trăm người bị chết gần hết, bèn rời nhà to đến ở tạm tại nhà giữa đồng, có một lều nhỏ, anh em cùng năm trên tấm phản, đắp đến mấy lần chăn chiếu. Đêm hai người ngủ say, sáng ra lúc nào không biết, nhìn lại thấy giường phản đã bị đưa ra ngoài cửa. Đêm đêm đều như vậy nên anh em kinh sợ đều không ngủ. Sau thấy một người đàn bà đi đến trước cửa, biết bọn họ không ngủ bèn đi ra ngoài cửa. Bấy giờ chưa sáng, nhưng nhìn thấy người đó trong ánh trăng trong, áo quần màu trắng, trên đầu có hoa hột cùng với thoa bạc, lược ngà. Bọn Kỵ bèn đuổi theo. Mới đầu còn chạy vòng xung quanh nhà, tóc cùng các thứ hoa hột đều rơi xuống. Kỵ nhặt cả lên, người đàn bà đó liền ra khỏi ngõ chạy về hướng Nam, bên đường có giếng bèn nhảy vào trong giếng. Kỵ quay về ngủ, sáng ra nhìn hoa hột cùng thoa bạc lược ngà đều thấy là vật thật. Đem đào chỗ giếng hỏng lên được một cỗ quan tài bằng gỗ, ba phần bị ngâm dưới nước giếng. Kỵ liền thay quan quách áo quần, trả lại vật cũ rồi đem chôn chỗ ráo. Thế là dứt hẳn.

Nguyên chú: Có xuất xứ từ sách Khử Quái tập. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952395
Số người trực tuyến: