Tính Châu: Nhị Cơ Nhi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tính Châu: Nhị Cơ Nhi

Tính Châu: Nhị Cơ Nhi

Chùa Thạch Bích ở Tính Châu có một vị sư già chuyên nghề tụng kinh tham thiền, tinh tiến rèn luyện đạo hạnh. Vào cuối niên hiệu Trinh Quán có chim bồ câu đến làm tổ trên đầu cột cái ở phòng vị sư đó và đang mớm nuôi hai con chim non. Vị sư già đó mỗi khi ăn cơm thừa đều mang đến tổ để bón cho lũ chim con đó. Sau đó chim bồ câu non dần dần khôn lớn, lông cánh chưa thành nhưng đều học bay và đều rơi xuống đất chết. Vị sư già nhặt cả hai con đem chôn. Một tuần sau, vị sư đó đêm nằm mơ thấy hai thằng bé đến nói rằng: “Chúng con vì trước kia có tội nhỏ, nên phải làm thân chim câu, gần đây được nghe pháp sư đọc kinh Kim Cương Bát Nhã, được nghe diệu pháp nên được thụ sinh làm thân người. Chúng con nay được thác sinh làm con trai ở nhà, họ tên như vậy, ở thôn (mỗ) cách bên cạnh chùa này chừng hơn mười dặm. Sau mười tháng nữa chúng con sẽ sinh”. Vị sư già bèn theo đúng ngày hẹn đến nhà đó để xem, thấy một người đàn bà đó cùng một lúc đẻ sinh đôi được hai đứa con trai, bèn làm chay đầy tháng cho chúng. Vị tăng đó bèn gọi cơ nhi (bồ câu non). Hai đứa trẻ đều đồng thanh đáp: “Dạ”. Sau tiếng dạ đó, hơn một năm nữa chúng mới biết nói.

Nguyên chú: Truyện này có xuất xứ từ sách Minh Bảo Thập Dị

Xưa kia vào năm Vĩnh Bình thứ tư của nhà Ngô, có vị Sa Môn Tây Vực tên là Ma Ha Kỳ Vực tới Lạc Dương , có nhiều phép thần dị. Ngài đã chỉ vào Sa Môn Trúc Pháp Uyên mà nói: “Vị Bồ tát này vốn từ loài dê mà ra”. Ngài còn chỉ vào Trúc Pháp Hưng mà nói: “Vị bồ tát này từ trên trời rơi xuống”. Nghiệm lại đều thấy đúng. Nay hai thằng bé từ loài chim bồ câu mà ra thực chẳng phải ngoa vậy.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5432064
Số người trực tuyến: