Kinh Luận Văn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Luận Văn

Kinh Luận Văn

Luận viết rằng: Xưa kia, đức Như Lai cùng các vị Tỷ Khiêu ngồi ở trong rừng. Bỗng có con khỉ từ trên cây xuống lấy bát của Phật rồi trèo lên cây lấy đầy một bát vả mật đem xuống cúng Phật. Phật không nhận, khỉ liền biết được ý Phật và cầm bát xuống bên sông, lấy nước rửa sạch sẽ, rồi mang lên dâng Phật. Phật liền nhận lấy và bảo A Nan mang chia cho chúng tăng. Khỉ kia thích quá nhảy nhót múa may bị rơi xuống hố mà chết. Chết rồi thác sinh vào nhà Trưởng giả Sư Chất, hình mạo đoan chính, xuất gia chứng được quả A La Hán và được gọi là Ma Đầu Bà Trứ Tra.

Nguyên chú:

Từ này có nghĩa là Hiển Mật Thượng Toạ.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766725
Số người trực tuyến: