Kỳ Châu: Ngũ Tổ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kỳ Châu: Ngũ Tổ

Kỳ Châu: Ngũ Tổ

Tổ thứ năm ở Hoàng Mai, Kỳ Châu là Hoằng Nhẫn đại sư, là con họ Chu. Ngay từ lúc sinh ra đã là người thông minh khôi ngô kỳ vỹ. Lúc còn nhỏ có vị tăng lạ trông thấy than rằng: “Thằng bé này thiếu mất bảy tướng nên không bằng được Như Lai”.

Sau gặp tín đại sư, đắc đạo, nối nghiệp hóa độ ở núi Phá Đầu. Thuyết cũ nói rằng tiền thân của Ngũ Tổ vốn là một đạo hữu chuyên nghề trồng thông đến yết kiến Tứ Tổ. Tứ tổ đã định truyền pháp y cho, nhưng lát sau Tứ Tổ lại nghĩ tiếc nói: “Người đã già rồi, dẫu có được nối nghiệp hóa độ thì cũng chả còn được bao lâu. Nếu lại đến một lần nữa thì mới được”. Ngũ Tổ vì thế mà phải thác sinh vào nhà họ Chu, không cha mà sinh, mẹ suýt bị tai họa, tý chết mà thoát. Tứ tổ quả nhiên nhịn chết, nán lại để chờ Ngũ Tổ đến mà truyền cho đại pháp. Ôi! Ngũ Tổ ra vào vòng sinh tử như chơi đùa, nếu không phải là quả vị thượng thánh thì ai có thể làm được chuyện đó.

Nguyên chú:

Xem Lâm Gian lục


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024600
Số người trực tuyến: