Linh Uyển: Đàm Siêu Thiền Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Linh Uyển: Đàm Siêu Thiền Sư

Linh Uyển: Đàm Siêu Thiền Sư

Thiền sư Đàm Siêu ở Linh Uyển, cuối niên hiệu Kiến Nguyên, đến ở núi Linh Uyển tại Tiền Đường. Một đêm kia bỗng nghe thấy có tiếng gió, tiếng sấm, thấy một người cầm hốt tiền vào, tự xưng là Trần Thông ở Nghiêm Trấn. Lát sau có một người tới, hình mạo đoan chính, nghi vệ rất đông, bước xuống dưới chiếu kính lễ, tự xưng: “Đệ tử ở cách đây bảy dặm, cai quản cả đất này. May được Thiền sư quá bộ đến đây, được đội ơn thiền sư để  phúc cho sinh linh. Song dân Phú Dương tự dưng vô cớ đào khoét chân núi để làm gạch, cắt nát nhà rồng. Các rồng cùng nổi giận thề ba trăm ngày không mưa, nay đã hơn một trăm ngày rồi nên khiến công việc trồng trọt ở đồng áng cứ bị bỏ bễ mãi. Thiền sư đã là bậc đạo đức thần thông, vậy xin thiền sư tới chỗ rồng để ra ơn tưới nhuần cho sinh linh”. Siêu đáp: "Làm mây làm mưa đó là uy lực của đàn việt chứ tôi làm gì có khả năng đó". Thần đáp: "Bộ hạ của đệ tử chỉ biết làm mây, không thể làm mưa, cho nên mới phải mời Thiền sư!". Siêu bèn đi về phía Nam năm dặm, tới núi Xích Đình, từ xa chú nguyện thuyết pháp cho rồng nghe. Đến đêm, lũ rồng biến làm người kéo đến lễ Siêu, xin thụ Tam quy. Đến giờ thân thì bỗng dưng đổ trận mưa rào. Siêu liền đến chùa Lâm Tuyến, quan huyện lệnh nghe tin liền đem thuyền đến rước Siêu, ngay ngày hôm đó Siêu lại về Linh Uyển.

(Truyện này có xuất xứ từ sách Thông Tải và Lương Cao Tăng truyện)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024102
Số người trực tuyến: