Độ Cầu Kinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Độ Cầu Kinh

Độ Cầu Kinh

Kinh Độ Cầu chép rằng: Xưa kia có một vị Sa môn trông thấy một gã đồ tể trói một con chó mang về định giết. Vị Sa môn bèn nói: “Tội sát sinh là rất không tốt. Xin đem cơm trong bát của tôi đổi lấy mạng của con chó này, để cho nó được sống, như vậy thì sẽ được phúc nhiều vô kể”. Thế nhưng mặc dù thiết tha dẫn dụ mãi mà gã đồ tể đó vẫn không chịu nghe theo. Vị Sa môn bèn đem cơm cho con chó ăn, rồi vuốt ve chú nguyện và khóc mà bảo chó rằng “Ngươi bị tội gì mà đến nỗi phải làm thân chó chẳng được tự do tự tại, bị người ta đem giết ăn thịt như vậy. Cầu chúc cho ngươi được đời đời tội diệt phúc sinh, lìa thân chó con được sinh làm người, gặp được Tam Bảo”. Chó con được ăn thiện tâm liền sinh nhảy nhót mừng rỡ, tự biết quy y. Gã đồ tể mang chó con về giết thịt ăn, chó con mệnh chung, được thác sinh vào nhà Đại Trưởng Giả. Bấy giờ vị Sa Môn kia khất thực, đến cửa Trưởng giả, người con của ông ta trông thấy liền mừng rỡ kính lễ đầy đủ và đem kính bách vị sau đó liền theo Sa môn xuất gia, hiểu sâu Kinh nghĩa, chứng được tam muội, tới được bát địa Bất thoái chuyển hoá độ cho hết thảy chúng sinh.

Phát tâm bồ đề, loài súc sinh kia còn có thể đắc đạo, huống cho con người lẽ nào lại không chứng được đạo quả ru?


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024447
Số người trực tuyến: