Kinh Triệu: Vương Minh Cán | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Triệu: Vương Minh Cán

Kinh Triệu: Vương Minh Cán

Thời nhà Đường ở Kinh Triệu có Vương Minh Cán vốn chẳng tu thiện, nhân bị ốm rồi chết đột ngột. Lúc sắp vào địa ngục gặp một vị Tăng dạy cho tụng một bài kệ như sau:

Nhược nhân dục liễu tri.

Tam thể nhất thiết Phật.

Ưng đương như thị thuyết.

Tâm tạo chư Như Lai.

Dịch:

Nểu ai muốn biết hết.

Chư Phật trong ba đời.

Căn nói như thế vầy.

Tâm tạo chư Như Lai.

Đọc kệ này có thể trừ được mọi nỗi khổ ở địa ngục. Cán tụng bài kệ xong bèn vào gặp Diêm Vương rồi lại tụng kệ. Lúc tụng kệ, tiếng tụng niệm vang tới nơi nào thì những người bị khổ ở chỗ đó đều được giải thoát.

Diêm Vương bèn tha ra. Bài kệ này là kinh văn Kinh Hoa Nghiêm do người đời Tấn dịch so với bản kinh Hoa Nghiêm dịch thời Đường, hai câu dưới có chỗ hơi khác.

Chú thích:

1. Chuyện này có xuất xứ từ Toản Linh ký.

2. Hoa Nghiêm cảm ứng truyện viết rằng: Quách Thần Lượng bị sứ giả dưới âm phủ đuổi tới chỗ Bình Đẳng Vương, Quách bèn tụng bốn câu kệ trên, Bình Đẳng Vương liền tha cho về.

Thêm nữa: Có một người vào địa ngục sắp sửa phải chịu tội, liền xướng rẳng: Nam mô Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, thế là tất cả những ai nghe thấy đều được ra khỏi địa ngục, nhờ đó mà được sống lại. Bởi vậy ngày nay do hai câu chuyện đó mà kinh kệ Hoa Nghiêm được bố trí vào lúc mở đầu lễ thí thực buổi chiều.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6023992
Số người trực tuyến: