Tương Dương: Sử Thế Quang | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tương Dương: Sử Thế Quang

Tương Dương: Sử Thế Quang

Sử Thế Quang ở Tương Dương năm Hàn Hòa thứ tám chết ở Vũ Xương, bảy ngày mời Sa môn Chi Pháp Sơn đến đọc cho kinh tiểu phẩm Bát Nhã, mệt quá nghỉ lưng thì thấy trên bàn thờ như có tiếng người. Nhà Sử có một nữ Tỳ tên là Trương Tín nhìn thấy Thế Quang trên bàn thờ mặc áo đội mũ y hệt lúc sống và báo với Tín rằng: “Ta vốn phải đọa làm rồng. Nhưng nhờ có Hòa Thượng Chi Pháp Sơn đọc kinh cho ta. Đàm Hộ, Đàm Kiên rước ta lên cõi Trời Phạm Thiên thứ bảy ở chỗ sung sướng. Hộ Va Kiên đều là Sa di của Sơn và đều đã mất. Sau Chi Pháp Sơn lại đến tụng cho kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Thế Quang cũng lại đến trên bàn thờ. Lúc sống Thế Quang có cúng vào chùa hai lá phướn. Bấy giờ gọi: “Trương Tín! Cầm phướn đưa tiễn ta!". Tín đáp: “Vâng” rồi chết ngay.

Thế Quang bắt Thế cầm phướn cùng bay về phía Tây bắc lên trên một ngọn núi, xa xa trông thấy cổng trời. Quang bèn tự vác lấy phướn bảo Tín quay về, lại đưa cho Tín một nén hương xanh to bằng ba-đậu và dặn rằng: “Mang dâng Chi Hòa Thượng!". Tín chưa quay về thì từ xa trông thấy Thế Quang đi thẳng vào cổng trời. Tín theo đường cũ mà về thì bỗng nhiên sống lại. Nhưng không còn thấy hương xanh trong tay nữa Phướn cũng còn ở trong chùa như cũ. Lúc Thế Quang và Tín ở nhà ra đi đứa con trai nhỏ sáu tuổi nhìn thấy, chỉ trỏ và nói với bà rằng: “Bố cháu bay lên trời. Bà có nhìn thấy không?". Về sau Thế Quang còn cùng mấy người Trời kéo về nhà, dùng dằng lưu luyến rồi mới ra đi. Mỗi lần về sau đều thấy mũ mão, nhưng khi đi ắt để búi tó trần. Tín hỏi thì Quang đáp: “Trên trời có mũ, không đội thứ này”. Sau đó lại đội mũ Trời cùng với một đoàn người Trời gảy đàn vừa đi vừa hát, đi thẳng lên nhà mẹ. Tín hỏi: “Sao lại về muộn thế?". Thì Quang đáp: “Ta về định để cho các ngươi biết rõ tội phúc, hơn nữa để làm cho mẹ ta vui lòng!".

Tiếng đàn của bạn Quang hay tuyệt, chẳng như âm nhạc thế gian. Người nhà lớn bé thảy đều nghe hết. Có điều nghe tiếng đàn đó như ở cách tường, không quan sát được. Chỉ một mình Tín là nghe rõ ràng rành mạch. Một lúc thì đi, Tín thấy Quang vào cái cổng đen, lát sau lại bảo Tín: “Cậu của ta ở trong đó hàng ngày bị đánh đập không thể chịu nổi. Ta vừa đến thăm cậu về! Cậu lúc sống phạm tội sát sinh. Cho nên phải chịu quả báo đó. Hãy bảo mợ thỉnh Tăng tụng kinh thì sẽ có thể được miễn thoát". Cậu Quang trước kia làm chức Khinh sa tướng quân vậy.

Nguyên chú:

Cõi Trời Phạm Thiên thứ bảy tức là Trời Sơ thiền, ở bên trên Trời Lục dục.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024357
Số người trực tuyến: