Cối Kê: Hoàng Minh Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cối Kê: Hoàng Minh Pháp Sư

Cối Kê: Hoàng Minh Pháp Sư

Vào đời nhà Tô khoảng niên hiệu Vĩnh Minh ở Cối Kê có pháp sư Hoàng Minh ở chùa Vân Môn, chuyên nghề tụng kinh Pháp Hoa, lễ Phật sám hối. Mỗi buổi sáng bình nước đều tự đầy, đó là do chư Thiên đồng tử được sai đến đỡ đần. Lại cảm hóa được cả hổ đến, vào hẳn trong buồng, nằm phục trước giường hồi lâu mới đi. Lại còn thấy một đứa bé đến nghe kinh nói: “Trước đây con là Sa Di chùa này, vì ăn vụng các thức bếp núc nấu nướng cho tăng, nay bị đọa vào trong nhà xí, nghe thấy thượng nhân nên cố đến nghe. Mong thượng nhân giúp cho phương tiện để được thoát khỏi tội lụy đó”. Minh liền thuyết pháp, đứa bé được lĩnh giải rồi biến mất. Sau yêu tinh trong núi đến quấy nhiễu bị Minh bắt được tha, và từ đó tuyệt nhiên không còn dám đến quấy quả nữa.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871361
Số người trực tuyến: