Kinh Sư: Tuệ Quả Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Sư: Tuệ Quả Pháp Sư

Kinh Sư: Tuệ Quả Pháp Sư

Pháp sư Tuệ Quả ở chùa Ngõa Quan tại Kinh sư là người Vụ Châu. Đầu đời Tống, Quả vân du dến kinh sư, ở chùa Ngõa Quan. Có lần Quả trông thấy một con quỷ ở đằng trước nhà xí. Quỷ kính cẩn chào Quả và nói: “Trước đây làm Duy Na cho chúng tăng, có lỗi nhỏ không đúng Phật pháp bị đọa vào trong đám quỷ ăn phân. Pháp sư đức vốn cao minh, lại có bụng từ bi, vậy mong pháp sư giúp cho cách để được giải thoát. Xưa tôi có món tiền là ba ngàn đồng chôn ở dưới gốc thị. Mong pháp sư hãy lấy món tiền này để làm việc  phúc. Quả liền bảo mọi người đào lấy, quả nhiên được món tiền ba ngàn đồng, bèn vì quỷ đó mà viết một bộ kinh Pháp Hoa và làm chay cúng. Sau đó nằm mộng thấy quỷ đó đến bảo Quả rằng: “Đã được đổi sinh vào nẻo khác, tốt hơn ngày xưa rất nhiều”.

(Có xuất xứ từ Cao Tăng truyện)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943460
Số người trực tuyến: