Lang Nha: Vương Luyện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lang Nha: Vương Luyện

Lang Nha: Vương Luyện

Vương Luyện tự Huyên Minh ở Lang Nha làm quan Thị trung đời Tống. Cha là Miêu, tự là Quý Diễm, làm quan Trung thư lệnh nhà Tấn có quen một vị Sa Môn (người Phạm). Vị Sa Môn này thường ngắm nghía dáng vẻ của Miêu, rất là kính phục và bảo với bạn học rằng: “Nếu kiếp sau ta được làm con của người này thì cũng thỏa được điều ước nguyện gần gũi”. Miêu nghe như vậy liền nói rằng: “Pháp sư tài hạnh thật đáng làm con của đệ tử”. Ít lâu sau Sa môn đó ốm chết. Sau khi chết được hơn một năm thì Luyện sinh, lúc mới biết nói Luyện đã hiểu được tiếng nước ngoài, cùng các thứ châu báu kỳ lạ ở những nước rất xa xôi. Đồ bằng bạc cùng châu báu từ lúc sinh ra chưa hề được thấy, chưa nghe thấy nói đến tên các thứ đó, vậy mà lập tức gọi tên ra được, lại biết rõ nơi sản xuất các thứ đó và thân cận yêu mến người Phạm hơn là đối với người Hán. Cho nên mọi người đều cho rằng đó là vị Sa Môn Phạm thác sinh đã biết rõ thân trước. Bởi vậy Miêu đã đặt tên tự cho mà gọi là A Luyện rồi thành đại danh…


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930151
Số người trực tuyến: