Hành Nhạc Tự: Tri Biện Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hành Nhạc Tự: Tri Biện Pháp Sư

Hành Nhạc Tự: Tri Biện Pháp Sư

Pháp sư Tri Biện ở chùa Hành Nhạc hiểu biết giáo lý hơn người, có nhiều trước tác song ít học trò, mỗi khi đọc sách mà mình soạn ra ắt tấm tắc than thở, tiếc một nỗi không gặp những kẻ tri âm. Bỗng một hôm có một vị kỳ túc đến mượn các tác phẩm của Biện đọc, đọc xong nói: “Kiến thức của ông rất cao, khá phù hợp với ý của Phật. Nay còn có ít học trò là do còn thiếu nhân duyên mà thôi. Hãy biện thức ăn cho muông thú. Hai mươi năm sau sẽ tự có đồ đệ”. Nói xong biến mất. Biện bèn bán chăn, bán áo mua gạo thổi cơm, rắc ra ngoài đồng, chim chóc ngửi thấy xúm đến hàng đàn, sà xuống ăn rồi đi. Biện bèn khấn rằng: “Cầu sao cho những con ăn cơm của ta, sau này sẽ trở thành bạn pháp lữ của ta”.

Hai mươi năm sau Tri biện đến khai tràng thuyết pháp ở Nghiệp Thành, cử toạ đông hơn đến một ngàn người đều là các vị Tỳ kheo ít tuổi cả.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024185
Số người trực tuyến: