Thiên Trúc: Nhi Ô | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thiên Trúc: Nhi Ô

Thiên Trúc: Nhi Ô

Xà Dạ Đa tôn giả ở Thiên Trúc vào thành xin ăn, trông thấy một con quạ thì mỉm cười. Đệ tử hỏi thì tôn giả đáp: “Trong kiếp kiếp quá khứ ta muốn xuất gia, cha mẹ không cho, cứ bắt ép ta lấy vợ, sinh được một đứa con mới lên sáu tuổi ta lại muốn đi. Mẹ ta bảo con ta ôm lấy chân ta khóc lóc mà rằng: “Bố nếu bỏ con mà đi thì con biết nương tựa vào ai mà sống, bố cứ giết con đi trước rồi bố hãy đi!”. Vì đứa con đó mà ta không xuất gia được. Từ đó đến nay trải chín mươi mốt kiếp lưu chuyển trong vòng lục đạo chưa từng được gặp. Nay ta dùng đạo nhãn quan sát chim này thì té ra là con ta trước kia. Thương nó ngu si, ở lâu trong vòng sinh tử cho nên mỉm cười. Nên ngăn trở người xuất gia thì sau dẫu chẳng phải thụ báo sinh vào nẻo ác, nhưng sinh vào cõi người ắt đui mù.

Cho nên trí giả thấy người xuất gia thì nên tạo phương tiện để giúp họ được thành tựu, chớ nên ngăn trở.

(Trích từ sách Phó Pháp Tạng kinh)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871359
Số người trực tuyến: