Long Hoa Tự: Đàm Tướng Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Long Hoa Tự: Đàm Tướng Pháp Sư

Long Hoa Tự: Đàm Tướng Pháp Sư

Thiền sư Đàm Tướng ở chùa Long Hoài lúc lâm chung đã bảo với đệ tử là Hội rằng: “Báo duyên ta phải thác sinh vào nhà họ Dương ở trên đỉnh núi Miêu Trúc, vùng Quảng Hàn, bảy năm sau ngươi đến gặp ta”. Nói đoạn liền mất. Dương là đạo sỹ, đầu tiên sinh được một gái, đặt tên là Tín Tướng, đẻ ra đã biết đạo. Sau đẻ một trai đặt tên là Huệ Khoan. Huệ Khoan lúc năm, sáu tuổi hàng ngày cùng Tướng đàm luận, cả hai đều chê thế sự. Cha mẹ bèn ghi lại. Sau này Hội quên lời dạy của Thầy, một lần nằm mơ thấy Tướng đến trách vì bội ước. Hội bàng hoàng tỉnh giấc liền đến đỉnh núi Miêu Trúc mà gõ cửa. Khoan hỏi: “Ai gõ của vậy?”. Hội liền đáp: “Đệ tử là Hội đây”. Khoan bèn cười nói: “Làm sao biết tôi mà xưng đệ tử?”. Hội đáp: “Nghe tiếng thầy vẫn như tiếng thuở xưa”. Thế rồi thầy trò gặp nhau. Cha mẹ đem những điều ghi chép lại cho Hội xem thì đều là những lời văn của các Luận Đại Trang Nghiêm vậy. Hội liền rước Khoan lại về chùa Long Hoài cắt tóc đi tu. Từ đó những điều thần dị (về Khoan) lại càng nổi bật cho nên được tục gọi là Thánh Hòa Thượng. Người chị cũng theo xuất gia, thường nhập Thủy quán, cả buồng trong lắng, chẳng thấy bóng hình, chỉ thấy toàn nước nên cũng được gọi là Thánh ny. Khoan mười đời là bậc đại tăng. Nay sách Thập Sinh ký vẫn còn ghi lại sự tích.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871323
Số người trực tuyến: