Giao Chỉ: Hà Xưởng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giao Chỉ: Hà Xưởng

Giao Chỉ: Hà Xưởng

Thứ Sử Hà Xưởng ở Giao Chỉ đem bộ hạ đi đến huyện Cao Yến, quận Thương Ngô, tối ngủ trọ lại đình Thước Bôn, chưa tới nửa đêm, có một người phụ nữ xuất hiện ở dưới lầu, tự giới thiệu nói: “Thiếp tôi họ Tố tên Nga, tên chữ là Thủy Châu vốn là người ở Tu Lý, huyện Quảng Tín, mồ côi cha mẹ từ sớm, lại không có anh em. Chồng tôi cũng mất từ lâu. Có một trăm hai mươi tấm lụa các loại cùng một thị tỳ tên là Trí Phú. Thiếp cô đơn, túng bấn, yếu ớt, chẳng khấm khá nổi nên định sang huyện bên cạnh bán số lụa kia đi. Thiếp bèn đến chỗ Vương Ba là người cùng huyện thuê một cỗ xe bò đáng giá 1 vạn 2 để chở thiếp và số lụa đó.

Sai Trí Phú đánh xe. Đúng ngày 10 tháng tư năm ngoái, đến ngoài đình này thì trời đã tối, đường hết bóng người, chẳng dám đi tiếp nên đã đỗ lại ở đây. Trí Phú bỗng bị đau bụng, thiếp bèn đến nhà đình trưởng xin nước xin lửa. Đình trưởng là Cung Thọ liền vác giáo cầm dao đến bên cạnh xe hỏi thiếp: “Phu nhân từ đâu tới? Vì sao mà đi một mình? “ Thiếp đáp: “Vì cớ gì mà ông hỏi những điều đó?” Lúc đó thiếp rất hoảng sợ chẳng chịu nghe theo. Thọ liền lấy dao đâm vào mạng sườn thiếp một nhát chết tươi. Thọ còn giết cả Trí Phú đào chỗ dưới lầu chôn thiếp và thị tỳ, lấy của rồi đi. Hắn còn giết bò, đốt xe. Khung xe và xương bò giấu ở trong cái giếng bỏ không ở phía Đông đình. Thiếp bị chết một cách đau đớn thảm khốc, không biết tố cáo với ai, nên đến nhờ vào sứ quân anh minh”. Xưởng hỏi: “Nay định đào thi hài của nàng lên, vậy có vật gì làm bằng chứng?”. Người phụ nữ đó đáp: “Quần áo của thiếp đều màu trắng, chân đi hài tơ xanh, nay vẫn chưa mủn”. Đào lên quả đúng như vậy. Xưởng bèn sai nha lại bắt tên Thọ tra khảo thì tên này nhận hết. Đưa xuống huyện Quảng Tín để kiểm tra lại thì thấy khớp với lời Tố Nga. Bèn bắt tất cả cha mẹ, anh em của Thọ giam vào ngục. Xưởng dâng biểu lên tâu rằng: “Tên Thọ giết người theo luật pháp thông thường thì không đến nỗi giết cả họ. Song Thọ làm điều ác mà những người trong gia đình giấu kín hàng năm, đó là điều theo phép vua không thể tha thứ được. Quỷ thần tố cáo đó là chuyện hàng ngàn năm chẳng có tới một lần. Vậy xin chém tất cả để giúp cho việc tru sát của cõi âm, giúp cho cái đức báo lên cõi dương của quỷ thần vậy.

Nguyên chú: Chuyện này có xuất xứ từ sách Minh Tường ký. Huyện Quảng Tín thời Hán có lẽ là Quảng Ninh ngày nay, cho nên mới nói là huyện bên cạnh. Huyện Cao Yên là huyện cũ thuộc phủ Triệu Khánh.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766712
Số người trực tuyến: