Giang Lăng: Thích Hoàng Thiên | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giang Lăng: Thích Hoàng Thiên

Giang Lăng: Thích Hoàng Thiên

Thích Hoàng Thiên ở Giang Lăng, lúc hai mươi tuổi thường ở trọ tại nhà Dương Đạo Sản, ở phía Tây chợ Giang Lăng chở thuyền Bát nhã (tức tu theo đạo Phật- ND) vất vả hơn một năm, nhờ đó mà có cảm biến, có khi trong một ngày đến thụ trai mười mấy chỗ, tuy suốt ngày suốt đêm hành đạo tụng kinh mà nhà nào cũng thảy đều nhìn thấy Hoàng Thiên có mặt ở nhà mình. Vì vậy mọi người đều kính phục, cho là đắc đạo. Một hôm vào năm Hiền Kiến thứ hai, Hoàng Thiên tự nói ngày chết và bảo với Đạo Sản rằng: “Tối mai tôi sẽ qua đời ở nhà ông!”. Tới ngày đó, Đạo Sản làm chay Bát quan, thắp đèn suốt đêm. Lúc chập tối, nửa đêm Thiên vẫn còn hành đạo mạnh khỏe không có gì khác. Sau lúc canh tư mới kêu mệt đi nằm, nhan sắc biến đổi hẳn, được một lát thì mất. Cả vùng đó liền tổ chức tuần chay tam thất (cúng 21 ngày) và xây Tháp cho Thiên. Tháp cho đến nay vẫn còn.

Mất được một dạo lâu. Thiên lại hiện hình ở chùa Đa Bảo và bảo với Đạo nhân Đàm Tuân rằng: “Tới ngày 23 tháng 2 sang năm sẽ cùng với chư Thiên đến đón!". Nói đoạn liền đi. Đàm Tuân liền cho làm chay suốt chín mươi ngày ở Thiền phường Trương Sa, xả thân bố thí. Tới ngày đó thì thấy khó thở, tự biết sẽ mất, bèn mời thật nhiều người cả Tăng lẫn tục, mở pháp hội thật linh đình. Tới canh ba gọi hỏi chúng Tăng rằng: "Có nghe thấy gì không?". Mọi người đều không trông thấy gì cả, Tuân bèn bảo: “Trên không trung có tiếng tấu nhạc, có mùi hương thơm lạ lùng. Hoàng Thiên hò hẹn, nay đã tới kỳ rồi!". Chúng Tăng vừa lên nhà về chỗ thì Tuân mất.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766670
Số người trực tuyến: