Huy Châu: Quỷ Thúc | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Huy Châu: Quỷ Thúc

Huy Châu: Quỷ Thúc

La Điền Phương ở Hấp huyện, Huy Châu là cháu họ của Bá Vũ tiên sinh, mẹ có mang chưa đẻ thì mất, bèn đem quan táng. Trong thôn có một quán điểm tâm, ngày ngày thấy có một phụ nữ đem tiền đến mua bánh, sau mang một cái chăn mới đến gán nợ. Chủ quán vắt chăn lên trên giá. Nhà Phương có một tỳ nữ ngẫu nhiên đến quán thấy chăn chiếu liền nói: “ Đây là cái chăn khâm niệm cho bà chủ nhà tôi, cớ sao lại ở đây được!”. Chủ quán nói: “Có một phụ nữ ngày ngày mang tiền đến mua điểm tâm. Nay bà ta không có tiền nên mang chăn này đến gán”. Lại còn nói rõ hình dáng, quần áo. Nữ tỳ về báo với chủ. Hôm sau sai người đến rình đằng sau quán. Quả nhiên thấy người phụ nữ đó là bà chủ nhà mình đến mua điểm tâm rồi đi. Theo rình đằng sau thì thấy đến bên mộ liền biến mất. Nghe trong mộ có tiếng trẻ con khóc. Về báo với chủ, chủ sai người mở mồ thì thấy mẹ Phương nhan sắc vẫn như lúc sống, sau khi bế con ra rồi thì thấy sắc mẹ biến mất. Đến lúc bấy giờ quán điểm tâm kia mới phát hiện ra nguyên nhân vì sao trước đây ngày nào cũng thấy trong tủ đựng tiền có ít tro giấy. Đứa con sau đó trưởng thành, trong họ đều gọi là Quỷ Thúc. Cuối niên hiệu người đó vẫn còn, nhưng lâu ngày quên tên. Người cháu gọi Bá Vũ tiên sinh là Thúc Dực kể lại chuyện này với tôi.

Kinh Phúc Điển kể rằng: Có một Tỳ kheo tên gọi là Tu Đà Da bạch Phật rằng: “Mẹ tôi chửa tôi được mấy tháng thì bệnh mà chết. Người ta chôn mẹ tôi trong mộ, đủ tháng rồi mới sinh tôi. Tôi ở trong mộ bảy năm bú bầu sữa người mẹ đã chết đi mà tự sống. Phúc hèn gặp Phật lại chứng được quả Ứng Chân.

Như thế thì những chuyện mà tai mắt con người ta không tới được xưa nay quả chẳng phải chỉ có một.

Nguyên chú:  

Ứng chân tức là A La Hán. Bá Vũ tên húy là Thời Hóa, làm Thái thú Hàng Châu, là một trong mười bốn danh giá. Có sách Tư Thu Dịch Chú lưu hành trên đời. Ông quy y Tam Bảo. Lúc sắp mất tắm gội cẩn thận, mũ áo chỉnh tề, người cháu cho là ông lên công đường bèn sai người đánh trống nhưng ông đã ngồi ngay ngắn mà mất.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766641
Số người trực tuyến: