Trung Thiên Trúc: Sa môn Lạc Na | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trung Thiên Trúc: Sa môn Lạc Na

Trung Thiên Trúc: Sa môn Lạc Na
 
Thời Nguyên Nguỵ, Sa môn Lạc Na ở Trung Thiên Trúc. Lạc Na có nghĩa là Bảo ý. Ông vốn là người Tây quốc, vốn thông hết Ba tạng, khéo thâm nhập được Tổng Trì. Khoảng đầu niên hiệu Vĩnh Bình nhà Nguỵ, ông qua chơi bên Đông Hạ, Tuyên vũ Hoàng Đế thường mời ông ta lên giảng kinh Hoa Nghiêm. Ông giảng giải tinh nghĩa, không bỏ ngày nào. Một hôm, ông đang ngồi trên toà cao, bỗng có một người cầm hốt mang danh thiếp, có vẻ quan to đến bạch rằng: “ Vâng mệnh Thiên Đế đến thỉnh Pháp sư lên giảng Kinh Hoa Nghiêm”. Bảo Ý liền đáp “ Nay buổi thuyết pháp này vẫn chưa xong, chờ giảng xong kinh văn tôi sẽ xin vâng mệnh”. Thế rồi khi pháp sư sắp xong lại thấy viên sứ giả trước đến nói: “Vâng mệnh Thiên Đế nên xuống rước Ngài”. Bảo ý liền mỉm cười vui vẻ, từ biệt mọi người, tắt thở mà mất ngay trên pháp toạ. Bốn vị đô giảng cũng đồng loạt mất trong lúc đó. Tăng, tục khắp trong nước Ngụy thấy chuyện lạ nầy đều tấm tắc ca ngợi.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930170
Số người trực tuyến: