Phần Châu: Thích Đàm Loan | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phần Châu: Thích Đàm Loan

Phần Châu: Thích Đàm Loan

Thời Ngụy, Thích Đàm Loan ở chùa Huyền Trung tại Phần Châu, nhà gần núi Ngũ Đài, thần tích linh dị, sau tới Giang Nam đến chỗ ẩn sỹ họ Đào để tìm thuốc tiên. Đào vui vẻ trao cho Loan mười quyển sách nói về thuốc tiên ra về khi tới Triết Giang lúc có thần Bão Lang Tử mỗi lần nổi sóng bảy ngày mới ngừng, đó đúng vào lúc vừa mới nổi sóng, không làm sao qua sông được. Loan bèn đến miếu thờ vị thần sông này thành tâm cầu khẩn, nếu được đúng như lời thỉnh cầu thì sẽ xây miếu để tạ ơn. Lát sau thần hiện hình như dáng người mới hai mươi tuổi bảo Loan rằng: "Nếu muốn sang sông sáng mai sẽ được, nhưng xin đừng nuốt lời hứa!". Tới sáng hôm sau sóng vẫn nổi dữ, nhưng Loan vừa mới bước vào thuyền thì đã phẳng lặng như tờ. Nhờ đó mà đi được tới đích, được vua Lương quý trọng, ra lệnh xây lại miếu thiêng cho thần sông. Sau Loan từ giã vua Lương trở về với nước Ngụy. Về tới Lạc Trung thì gặp Tam tạng Bồ Đề Lưu Chi người nước Thiên Trúc, bèn đến hỏi rằng: "Phật pháp có phép trường sinh bất tử thắng được tiên kinh của đất này không?". Chi nhổ toẹt xuống đất, đáp: "Sao lại nói như vậy? Chẳng thể so sánh được! Phương này thử hỏi ở đâu có được phép trường sinh bất tử. Mà dù có được trường thọ ít lâu không chết thì cuối cùng vẫn bị luân hồi trong vòng tam hữu (tức Tam giới: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới - ND)". Nói rồi bèn trao cho Loan bộ Quán kinh mà rằng: "Đây là phương thuốc của bậc Đại tiên. Cứ theo đó mà tu hành thì sẽ được giải thoát khỏi vòng sinh tử, vĩnh viễn dứt được luân hồi". Sau Loan rời đến chùa Huyền Trang tại Thạch Bích, Bắc Sơn, Phần Châu, nhất tâm theo kinh tu nghiệp Tịnh Độ, tới lúc lâm chung, phướn, hoa, tràng, lọng rực rỡ trên chùa, mùi hương ngào ngạt, đại chúng trong chùa đều cùng trông thấy. Loan mất vào năm Hưng Hòa thứ tư triều Ngụy.

(Truyện này có xuất xứ từ Lương Cao Tăng truyện)
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018298
Số người trực tuyến: