Cao Tổ Hoàng Đế | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cao Tổ Hoàng Đế

Cao Tổ Hoàng Đế

Thời vua Cao Tổ nhà Minh, vua đã phán rằng: “Có người đến tâu rằng: ngoài đồng tối đến có mấy trăm người cần đèn đuốc. Rình xem thì bỗng nhiên họ biến mất. Nghe thấy ở giếng có một người múc nước, nghiệm xem thì lại không có dấu vết. Lát sau thì có tiếng rên rỉ trong gió mưa, ngày ngày hờ khóc dưới trăng sao. Có lúc tựa người, mà ban ngày lại chó huyện nhằm người mà ném đá. Bỗng hiện bỗng ẩn. Hiện thì giống hệt như người, ẩn thì im ắng mất hút. Hoặc hại hạnh người bằng họa, hoặc phù hộ người bằng phúc. Những tình trạng đó đã rành rành, đều là do quỷ thần mà thôi! Hạ thần không dám ẩn nặc, vậy xin chắp tay vái lạy mà tâu lên”. Lúc đó người bên cạnh nói: “ Đó chỉ là chuyện hoang đường sằng bậy mà thôi”. Trẫm bèn hỏi người đó rằng: “Ngươi làm sao lại biết được như vậy?” Đáp: “Con người ta thụ bẩm khí trời đất mà sinh ra, cho nên người ta hình thành ở đời, trẻ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết. Lúc chết thì hồn bay lên trời, còn phách thì rơi xuống đất. Hơn nữa hồn là khí vậy, lên tới trời cao rồi thì đuổi họ theo làn gió mát mà tỏa ra bốn phương, còn phách là xương thịt lông tóc. Khi đã ngã ra đất thì hóa ra đất mà thành bùn. Xét hồn phách đó thì làm gì mà có quỷ. Sở dĩ trạng sư không nói về quỷ chính là vì lẽ đó”.

Vua phán rằng: “Những điều người nói sẽ đề cấp đến “tính”, “lý” nhưng mà chưa đúng. Đó mới chỉ biết một cách nông cạn mà thôi. Chuyện quỷ thần không hề là chuyện vu vơ không có. Rất hiển lộ mà lại rất vẳng lặng. Cho nên các bậc đế vương minh triết đời xưa sở dĩ đặt ra điều lệ thờ cúng quỷ thần chính là vì có chuyện như vậy. Đối với đạo u hiền hẳn là vì có việc phải làm nên mới làm. Hơn nữa mấy tình trạng mà người ta đã tâu trước đây, nếu ngươi bảo là không có quỷ thì sẽ không còn gì sợ đối với trời đất, chẳng cúng tế gì đối với tổ tiên. Như vậy còn ra cái loại người gì nữa! Nay chỗ quỷ thoắt hiện, thoắt ẩn, người nói đó đều thấy chẳng phải là phúc thì tức là họa, sẽ chẳng xa xôi lâu la gì đâu! Còn đối với thiên hình vạn trạng rên rỉ rồi khóc há có thể không tin là có hay sao?”

(Truyện này có xuất xứ từ Hoàng Minh tập)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757651
Số người trực tuyến: