Phúc báo cõi trời không nằm ngoài quy luật vô thường | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phúc báo cõi trời không nằm ngoài quy luật vô thường

Phúc báo cõi Trời không nằm ngoài quy luật vô thường

Thiên Vương Đế Thích vấn đạo
Gần thành Ràjagaha (Vương Xá) có một hòn núi tên là Vedivaka. Trên núi có một cái hang rộng lớn, trước cửa hang có một cái cây đại thụ tên là Indasàlà, cành lá sum suê, bốn mùa tươi đẹp. Người ta đặt tên cho hang ấy là Indasàlà. Đây là một nơi thắng cảnh tĩnh mịch rất thích hợp để tĩnh dưỡng tu hành. Những người Bà la môn ở trên núi cho đó là nơi linh thiêng nên thường đi lại dọn dẹp, sơn quét để làm chỗ thờ cúng thần linh của họ. Một hôm, đức Thế Tôn ngự đến xóm Bà la môn nói trên, được mọi người cung thỉnh Ngài tạm trú trong hang Indasàlà ấy.
 

Nói về đức Thiên Vương Đế Thích (Sakka), ngoài sự hạn phúc dồi đào của một vị chúa tể cõi Trời Đao Lợi, Thiên Vương còn phải lắm khi bận lòng phân xử những vụ kiện cáo giữa các vị chư Thiên ở dưới quyền cai quản của Ngài.

Số là ở cõi trời, chư Thiên nam thì ít, chư Thiên nữ thì nhiều. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do ở thế gian đại đa số phụ nữ có đức tin nhiều, hay lo tu hành, tụng niệm, trai tăng, bố thí, trau dồi tính nết, mong siêu thoát về cõi yên vui, nên khi lâm chung, tùy theo nghiệp duyên được sinh về cõi Trời nhiều hơn so với nam giới. Đôi khi có một vị ngọc nữ ra đời ở thiên cung thì có sự tranh tụng, giữa chư Thiên nam với nhau để tranh ngọc nữ đó. Muốn được an ninh hòa hợp, Thiên Vương Đế Thích thường hay phân xử như thế này:

1. Có khi có một ngọc nữ sinh ngay ở đùi của vị Trời nào, thì vị ngọc nữ mới sinh này phải làm con của vị Trời ấy.

2. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra đúng vào nơi phòng ngủ, vị trí ngọc nữ đó làm vợ của vị Trời chủ phòng ấy.
 

3. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra trong phòng trang điểm, thì vị ngọc nữ mới sinh này làm tôi đòi để trang điểm cho vị chủ phòng ấy.

4. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra trong vòng ranh giới của tòa lầu của vị Trời nào thì làm tát cả mọi công việc cho vị chủ tòa lầu ấy.

5. Nếu có vị ngọc nữ nào sinh ra đúng vào giữa ranh giới của hai tòa lầu nhưng khi sinh ra, vị ngọc nữ ấy quay mặt về tòa lầu nào, thì thuộc quyền sở hữu của vị chủ tòa lầu ấy. Nếu ngửa lên trên thì thuộc quyền sử dụng của vị Thiên Vương, nếu nhìn xuống làm con của vị Thiên Vương.
 
Ngoài ra, đức Đế Thích còn phải giải quyết sự nghi ngờ của Chư Thiên như giảng về đạo lý. Vì nhiều chuyện phiền phức như thế, nên Ngài thường suy xét thấy hàng chư Thiên được nhiều hạnh phúc là không phải lo ăn, lo mặc, khỏi bị đói rét, hoặc bị những kẻ bề trên lấn hiếp vô cớ, mà cũng không gây gổ tranh giành nhau như người trần tục. Ngoài sự bất hòa về quyền sở hữu nói trên, các vị Trời hơn người thế gian là không phạm vào ngũ giới và thập ác đó là một đặc điểm cao thượng.
 

Những sự tranh tụng về vợ con của các vị Trời như vậy làm cho đức Thiên Vương Đế Thích lấy làm phiền phức, nên Ngài cố tìm nguyên nhân gì làm cho trời lẫn người phải kham khổ vì xung đột oán thù, hiềm khích nhau để mưu cầu hạnh phúc cho chư Thiên và nhân loại.

Chuỗi ngày lần lượt qua đi, gần trọn kiếp làm một vị Thiên Vương mà Ngài vẫn chưa đạt được sở nguyện là dập tắt mối khổ về sự tranh tụng, gây gổ oán thù của chư Thiên và nhân loại.

Thình lình năm tướng suy xuất hiện ra làm cho Ngài biết rằng: Tuổi thọ của Ngài sắp hết, kiếp Thiên Vương sắp mãn. Ngài sẽ đi thụ sinh nơi khác tùy theo duyên nghiệp, khi ấy đức Đế Thích đâm ra lo sợ, mến tiếc vợ con, ngôi báu và mong tìm nơi nương dựa để trốn tránh tử thần. Ngài bèn dùng thiên nhãn tìm trong các vị Sa môn, Bà la môn, Ma vương và Phạm Thiên xem có ai trợ giúp cho Ngài khỏi xa lìa những nhân vật thương yêu trìu mến chăng. Tìm mãi cũng chẳng có ai giúp Ngài, lúc đó Ngài mới sực nhớ đến đức Thế Tôn chính đẳng chính giác đã chứng quả dưới gốc cây Bồ đề mà chính Ngài cũng đã đến ca tụng, lễ bái trong giờ đức Thế Tôn thành đạo. Ngài dùng thiên nhãn tìm thấy đức Thế Tôn đang ngụ trong hang Indasàlà gần thành Rãjsgâh (Vương Xá). Ngài liền hội Chư Thiên đến để cùng nhau đi yết kiến đức Phật.

Sau khi gặp đức Phật, đựơc đức Phật khai thị pháp yếu, Thiên Vương Đế Thích tỉnh ngộ, phát tâm trong sạch, không còn ham mê theo ngũ trần, liền chứng được quả tu Đà Hoàn và liền khi ấy thác ngay trước mặt đức Thế Tôn rồi cũng tái sinh lại làm Thiên Vương Đế Thích trong nháy mắt. Tất cả chư Thiên có mặt tại nơi đó đều không hay biết.
 

Sự sinh tử của các vị Trời rất mau lẹ, khi hết tuổi thọ thì tiêu tan tức khắc, chẳng phải bỏ xác thối như người thế gian, các vị Trời mà chết thì ví như ngon đèn đang cháy bị gí thổi tắt mất.

Sau khi chết rồi được sinh lại ngôi vị cũ. Thiên Vương Đế Thích trẻ tuổi rất vui mừng, và nghĩ rằng: Ta đã sinh vào hàng nhập lưu (chứng quả Tu Đà Hoàn) là quả đầu của bốn vị thánh cao quý nhất. Ta không thể với đến bậc cao thượng nữa vì duyên nghiệp ta chỉ có bấy nhiêu. Vậy ta nên thừa dịp này mà học hỏi thêm con đường hành trình để diệt trừ phiền não.
Suy nghĩ rồi, Thiên Vương Đế Thích tiếp tục hỏi đạo và được đức Phật thuyết pháp cho nghe thêm. Cùng dự nghe pháp lúc đó, có tám vạn vị Trời được đắc đạo quả trong khi nghe pháp. Cả thảy Vua tôi chư Thiên đều hoan hỷ phụng hành và bái tạ đức Phật ra về.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018397
Số người trực tuyến: