Hoài Nam: Hồ Mâu Hồi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hoài Nam: Hồ Mâu Hồi

Hoài Nam: Hồ Mâu Hồi

Hồ Mâu Hồi ở Hoài Nam có thể nhìn thấy quỷ, dù không thích nhìn thấy cũng không thể được. Sau đi đến Dương Châu, lúc quay về phía Đông thành Lịch Dương có miếu thờ thần, gặp đúng lúc dân sắp cúng tế. Đến được một lúc thì thấy một đoàn quỷ quát tháo bảo nhau: “Thượng quan tới đấy!”. Thế là đứa nào đứa đấy đều chạy trốn ra khỏi miếu. Hồi quay đầu lại thấy hai vị Sa môn đến, đi vào trong đền. Đoàn quỷ cứ hai, ba đứa ôm lấy nhau ở trong đám cỏ cạnh đầm mà nhìn các vị Sa môn tới. Trong cách nhìn đó thảy đều có vẻ sợ sệt. Lát sau khi các vị Sa môn đã đi rồi, bọn quỷ mới quay về miếu. Thế là Hồi bèn tín tâm, thành kính thờ Phật.

(Truyện trên có xuất xứ từ Tục sưu thần ký)
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766560
Số người trực tuyến: