Tân La Quốc: Thích Thuận Cảnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tân La Quốc: Thích Thuận Cảnh

Tân La Quốc: Thích Thuận Cảnh

Thích Thuận Cảnh là người ở Lăng quận nước Tân La, vốn là thổ dân thuộc nòi Đông Di. Cảnh có nhiều trước tác, ở trong nước mình, những tác phẩm này có thứ cũng truyền sang Trung Quốc. Cảnh theo giáo chỉ Pháp tướng Đại thừa liễu nghĩa, thấy trong kinh Hoa Nghiêm có câu nói rằng: “Ngay từ lúc mới bắt đầu phát tâm, đã thành Phật rồi” bèn sinh lòng hủy báng không tin. Cảnh nói: “Cần phải cử động chân tay”. Rồi sai đệ tử xốc nách dìu xuống đất thế là đất liền nứt ra, thân thể của Cảnh bỗng rơi tọt xuống. Người đương thời bảo rằng đó là thân vẫn còn sống mà đã phải sa địa ngục. Đến nay vẫn còn hố đó rộng hơn một trượng, được gọi là Nại-lạc-ca Thuận Cảnh (địa ngục Thuận Cảnh).

Nguyên chú:

1. Có xuất xứ từ Tống Cao Tăng truyện.

2. Cảnh đã theo giáo chỉ của kinh Đại thừa há chẳng thấy kinh Pháp Hoa nói rằng: Một khi niệm Nam mô Phật đều đã thành đạo Phật. Kinh Viên giác viết: “Chúng sinh vốn dĩ thành Phật”. Vậy mà sao còn nghi ngừ đối với kinh Hoa Nghiêm. Đã chẳng biết tông chỉ giáo ngoại biệt truyền, lại chẳng biết tông chỉ viên đốn. Cảnh thực ra chưa giác ngộ sâu sắc về giáo chỉ liễu nghĩa, mà kiến giải chỉ căn cứ vào văn tự, đến lỗi tự mình chuốc lấy cái họa sa hầm! 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943718
Số người trực tuyến: