Thích Ngưu Vân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thích Ngưu Vân

Thích Ngưu Vân

Sa môn Thích Ngưu Vân người thời Khai Nguyên, lúc nhỏ không thông minh, bèn đến Ngũ Đài Sơn lễ Văn Thù đại sỹ. Thoạt tiên đến Đông đài gặp một cụ già. Cụ già hỏi: “Đến làm gì vậy?”. Đáp: “Đến gặp Đại thánh cầu cho được thông tuệ”. Cụ già nói: “Ngài Văn Thù ở Bắc Đài”. Vân liền đến Bắc Đài thì thấy cụ già cũng đã ở Bắc Đài rồi. Vân đoán chừng hẳn đây là ngài Văn Thù bèn vái lia lịa. Cụ già nói:

“Kiếp trước làm thân trâu, vì đã thồ kinh nên được quả báo làm thân Tỳ kheo. Tính người đần độn trong người có cục thịt u. Ngươi hãy nhắm mắt đừng mở để ta quốc đi cho”. Đoạn lấy cuốc, cuốc vào ngực Vân, cũng chẳng đau lắm, nhưng thấy tâm thình lình sáng ra. Tới khi mở mắt, ra nhìn cụ già, thì cụ già hiện thành ngài Văn Thù và nói: “Ta đã cho người thông minh rồi đấy!”. Từ đấy về sau Ngưu Vân trở nên bậc thông tuệ, am hiểu sâu sắc môn Tổng trì và thành bậc Đạo sư trên Trời.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871552
Số người trực tuyến: