Quảng Tín: Chùa Năng Nhân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Quảng Tín: Chùa Năng Nhân

Quảng Tín: Chùa Năng Nhân

Thời Sùng Trinh, thiền sư Vô Di chùa Năng Nhân núi Bắc Sơn, Quảng Tín đã mất. Bấy giờ có một đàn việt đến thỉnh tăng thí thực. Chùa bèn sai một Sa di trông coi việc đèn nhang. Vị Sa di này liền bị quỷ bắt trói ở dưới đài, miệng mũi đều sủi bọt dãi. Trong không trung có tiếng một người nói: “Sa di này chẳng thanh khiết, bọn quỷ định đem đi trói vào dưới chân cột buồm, ta khuyên mãi mới thôi”. Nhưng các người xưa nay thí thực đều không chí thành, chư quỷ đều chẳng được ăn, phải về không. Hơn nữa các người mỗi khi học các bài chú trong kinh Diệm Khẩu, kẻ thì ở trần, kẻ thì nằm ườn, tụng niệm chân ngôn chẳng đúng phép tắc, giảm phúc bị tội”. Tăng hỏi: “Ngươi là ai”. Đáp: “Ta là trưởng lão nữ. Nay ta trú tại phía sau Thiên đường phía Tây để thủ hộ Tùng lâm này”. Tối hôm sau có một vị tăng tự phát thành tâm thí thực. Trong không trung lại có tiếng nói: “Hôm nay bọn quỷ mới được ăn qua loa một chút. (Các tăng ở Bắc Sơn đã kể lại chuyện này).

Căn cứ vào truyện này thì thấy thí thực ắt phải giới đức tinh nghiêm, chân ngôn phạm âm, khế ấn không sai, nhất tâm chí thành nghĩ tới nỗi khổ của quỷ đói, như vậy thì may ra mới có ích ít nhiều cho cõi âm, nếu không thì chỉ uổng phí tín thí, tự chuốc tội lớn, sẽ giảm phúc tổn thọ không ít. Huống chi bọn quỷ đói suốt cả kiếp đã chẳng được ngửi hơi cơm nước, chẳng Phật tử xuất gia há lại chẳng thương xót nỗi khổ của chúng hay sao? Hàng ngày còn phải tự mình làm sẵn cơm nước, tụng thí thực chân ngôn, cam lộ thủy chân ngôn để giải trừ nỗi khổ đói khát cho chúng. Chỉ cần chân ngôn chú ngữ Phạn âm không sai, như thế thì mới có ích cho chúng. Cho nên Phật dạy khi trời mưa phải hướng lên không trung niệm cam lộ thủy chân ngôn để các quỷ đói được uống nước cam lộ để đỡ đói khát, tăng phúc thọ.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024329
Số người trực tuyến: