Thư Lễ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thư Lễ

Thư Lễ

Có một lần ông đồng tên là Thư Lễ huyện Ba Khân năm đầu niên hiệu Vĩnh Xương thời nhà Tấn ốm chết. Thổ thần định đưa Lễ lên Thái Sơn. Người thế gian thường gọi ông đồng là đạo nhân, trên đường đi qua trước cửa nhà Phúc xá, thổ thần hỏi nha lại: “Đây là nhà gì?”. Nha lại đáp: “Nhà của đạo nhân”. Thổ thần nói: “Người này cũng là đạo nhân” rồi đêm Lễ giao cho nha lại. Lễ vào cửa thấy mấy ngàn gian nhà ngói đều treo mành trúc, có giường sập tự nhiên, nam nữ ở các nơi khác nhau, có người tụng kinh, có người ngâm kệ, có người ăn uống tự nhiên sung sướng không thể tả xiết. Công văn có tên Lễ đã tới cửa Thái Sơn nhưng thân lại chưa thấy đến. Thế là (bên Thái Sơn) liền sai đi lùng bắt. Lễ còn đang xem dở dang chưa hết lượt thì thấy một người tám tay bốn mắt cầm chày vàng xục tới định phang Lễ. Lễ sợ quá bỏ chạy ra cửa thì thần đã đón sẵn ở cửa để đưa lên Thái Sơn. Thái Sơn phủ nhân hỏi Lễ: “Anh ở thế gian làm những việc gì?”. Lễ tâu: “Thờ ba vạn sáu ngàn thần, giúp người trong việc giải ách trừ tai thờ cúng. Có khi giết bò dê lợn gà vịt”. Phủ quân nói: “Tội ngươi phải đem nướng trên lửa”. Sai nha lại lôi Lễ ra chỗ nướng tội nhân. Thấy có một tên đầu trâu mình người cầm chạc sắt xiên vào người Lễ rồi đem nướng trên lửa. Lễ quằn quại đau đớn, thân thể cháy nát, muốn chết chẳng được, suốt một đêm ròng. Hôm sau phủ quân phán rằng: “Nếu Lễ thọ mạng đã hết thì có thể đoạt mạng hắn ngay đi”. Người soát sổ thưa: “Còn lại tám năm”. Phủ quân truyền: “Lôi nó ra đây!”. Quỷ đầu trâu thân người lại lấy chạc sắt xiên Lễ đặt ra bên lò nướng. Phủ quân bảo Lễ: “Nay cho ngươi về sống nốt tuổi thọ, không được sát sinh thờ nhăng nửa”. Lễ bỗng sống lại thê là từ đó không làm ông đồng nữa.

(Xuất xứ từ u Minh ký)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5766539
Số người trực tuyến: