Đường Châu: Sa Môn Đạo Vĩnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đường Châu: Sa Môn Đạo Vĩnh

Đường Châu: Sa Môn Đạo Vĩnh

Sa môn Đạo Vĩnh ở chùa Bạch Tháp tại Đường Châu giữ chức coi giữ đồ vật của tăng, nhưng tự ý xâm phạm sử dụng. Bỗng có mấy quan nha ở dưới âm phủ giữa ban ngày kéo vào phòng, lôi Vĩnh xuống đất định cắt cổ. Vĩnh sợ quá kêu xin tha mạng. Bọn quan nha đó bèn phán: Của cải trong phòng thảy đều phải đem trả lại cho tăng thì sẽ tha cho ngươi được sống. Vĩnh rập đầu nói: Không dám trái lệnh. Rồi lập tức đánh chuông, tập họp tăng chúng, bỏ hết y phục, tạc tượng làm chay. Ba ngày sau các quan dưới âm phủ lại kéo đến thấy Vĩnh chỉ còn một cái bát, một bộ cà sa, mới chẳng nói chẳng rằng mà kéo nhau đi. Từ đó Vĩnh cố gắng tiến tu, cuối cùng thành đạo hạnh tốt.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871290
Số người trực tuyến: