Tuyên Đế | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tuyên Đế

Tuyên Đế

Thời Vũ Đế (nhà Tề) lúc vua  lên ngôi có đến thăm ngài Tăng Trù, nhưng Trù ngồi trên giường không chạy ra đón rước. Đồ đệ có người khuyên Trù nên xuống đón rước. Trù nói: “Trước kia vua Ưu Điền mang lòng ác mà đến. Ngài Tân Đầu Lư tôn giả đã xuống giường đi bảy bước để đón tiếp. Bảy ngày sau vua đó mất ngôi mất nước, bị nước láng giềng bắt sống xiềng chân, cầm tù mười hai năm. Ta nay ít đức, nhưng cũng chỉ mong nhà vua được phúc đức mà thôi.”. Ít lâu sau Trù vì thế mà bị gièm, nhà vua bèn căm trong bụng, định lại đến chùa để hỏi tội bất kính mà giết đi, nhưng Trù đã biết trước. Đến khi vua tới chùa, Trù đã ra khỏi chùa hơn mười dặm để đón chờ sẵn. Vua lấy làm lạ hỏi thì Trù đáp: “Sợ máu người sẽ làm ô uế chốn chùa chiền nên đến từ xa để chịu gươm đao”. Vua sững sờ hối hận tạ lỗi và bảo với bề tôi là Dương Tuân rằng: “Trẫm bất minh suýt nữa thì làm sằng, xúc phạm đến thánh sư”. Sau đó nhà vua lại tôn thờ tăng Trù như cũ. Tăng Trù nhân lúc thung dung bèn tâu nhà vua rằng: “Tiền thân của bệ hạ là La sát, nay hiếu sát cũng là do thói cũ rớt lại đấy”. Nhà vua hỏi: “Vì sao mà biết?”. Trù xin đem một cái chậu có đựng nước, tự mình niệm chú rồi bảo nhà Vua soi vào, quả nhiên tự thấy chính mình là hình La sát, còn có một đoàn La sát đi theo. Nhà vua cả kinh, từ đó về sau bỏ không ăn mặn, suốt ngày ngồi thiền, lễ Phật hành đạo, hăm hở cứ như gió lốc.

Nguyên chú:

Chuyện này có xuất xứ từ sách Thông tải.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024181
Số người trực tuyến: