Chùa Đa Bảo: Thích Đạo Chí | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chùa Đa Bảo: Thích Đạo Chí

Chùa Đa Bảo: Thích Đạo Chí
 
Thích Đạo Chí trụ trì ở chùa Đa Bảo, được chúng Tăng sai coi giữ điện, tháp... Chí đã tự mình lấy trộm các thức trang sức quí báu ở các nơi đó như màn, lọng... Chí đã lấy trộm rất nhiều vật, thậm chí sau đó Chí đã lấy luôn cả hạt châu ở giữa hai lông mày tượng Phật, sau đó đào ngạch ở tường để làm như tuồng trộm ở bên ngoài vào lấy. Vì vậy, Tăng chúng không phát giác được. Nhưng sau hơn một tuần (tuần bằng mười ngày) thì Chí bị bệnh, thấy có dị nhân cầm giáo mác đâm Chí, đâm tới đâm lui, lúc tới thì liền kêu la giật giọng, máu liền tuôn ra cùng với tiêng kêu. Mới đầu thì trong một ngày chỉ có một lần hai lần như vậy. Sau bệnh càng nặng, bị đâm nhiều hơn, vết thương đầy người, rên rỉ không ngớt. Tăng chúng cùng chùa hơi ngờ là Chí có tội, định làm phép sám hối tạ tội cho Chí, mới hỏi, lần đầu Chí vẫn còn chối không nói. Tới hai ba ngày trước khi sắp mất, Chí mới tự trình bày hết, rồi khóc lóc cầu cứu nói: “Tôi ngu si bất đạo, cho rằng chẳng có địa ngục, lầm lỡ gây ra tội lỗi nên mới chuốc lấy tai họa khổ sở này, lúc sống bị tra tấn khổ sở, lúc chết bị đao đâm vạc nấu, thân đã tan nát, chỉ xin rủ lòng thương mà tha thứ cho. Nay không còn vật gì khác nữa chỉ còn áo quần chăn đệm giầy dép may ra có thể đủ dùng vào một hội lễ sám. Hơn nữa tôi xin luôn luôn cầu nguyện, xin sám hối về tất cả các tội lỗi đã gây ra.
 
Trước đây tôi lấy cắp hai hạt tượng châu trên tượng Phật, một hạt đã thuộc về một bà già không thể đòi lại được, còn một hạt thì đem cầm cố cho nhà Trần Chiến để lấy tiền nay có thể chuộc lại”. Sau khi Chí chết, chư Tăng họp lại chuộc được viên tướng châu và lập đàn chay làm lễ sám cho Chí. Thoạt đầu lúc người thợ lắp lại hạt tướng châu vào tượng Phật, lắp đi lắp lại vẫn chẳng khớp, chúng Tăng lại phải làm lễ thắp hương rồi mới lắp được. Được hơn một năm thì các bạn học của Chí trong đêm khuya nghe thấy trên không trung có tiếng người nói, lắng nghe té ra là tiếng Chí tự kể rằng: “Từ khi chết đi tới nay cực khổ đủ đường, mới được hơn một năm đang còn trong kiếp tù tội chưa biết ngày nào mới được tha ra song nhờ ơn chúng Tăng thương xót cứu độ chuộc hộ tướng châu của tượng Phật, cho nên trong kiếp khổ cực thỉnh thoảng cũng được thư thả. Tôi xin cám ơn vô cùng. Cho nên tôi tạm tới đây để tỏ lời cảm tạ”. Chí chỉ nói như vậy rồi thôi. Lúc nghe Chí nói, thì thấy mùi tanh tởm hôi thối rất khó ngửi, Chí nói xong đã rất lâu rồi thì mùi thối đó mới hết dần. Chuyện này xẩy ra vào cuối niên hiệu Thái Thủy. Kẻ hiếu sự ở bản tự đã ghi lại chuyện này.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018320
Số người trực tuyến: