Đông Hải: Hà Đạm Chí | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đông Hải: Hà Đạm Chí

Đông Hải: Hà Đạm Chí

Hà Đạm Chí ở Đông Hải làm chức Đại tư mông nhà Tống, chẳng tin kinh pháp nên làm nhiều điều ác. Trong niên hiệu Vĩnh Sơ, Chi bị ốm thấy một con quỷ, hình dáng rất cao lực lưỡng đầu trâu thân người, tay cầm đinh ba sắt ngày đêm canh giữ. Chi hốt hoảng sai đạo sỹ làm bùa để làm lễ trừ tà. Xoay đủ mọi cách mà vẫn nhìn thấy như cũ. Có vị sa môn quen tên là Tuệ Nghĩa nghe tin Chi ốm bèn đến thăm. Chi liền nói lại những điều mình trông thấy. Tuệ nói: “Đó là A Bàng đầu trâu, tội phúc chẳng sai, do người tự chuốc lấy. Nếu ông biết chuyển tâm hướng pháp thì quỷ đó tự tiêu. Chi mê muội ương bướng không đổi, được ít lâu thì mất.

(Có xuất xứ từ sách Minh Tường ký)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757595
Số người trực tuyến: