Huỳnh Dương: Trinh Tiên Chi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Huỳnh Dương: Trinh Tiên Chi

Huỳnh Dương: Trinh Tiên Chi

Thượng thư bộc xạ Trinh Tiên Chi ở Huỳnh Dương năm Nguyên Gia thứ tư theo xe giá nhà vua đi tuần từ Kinh đến Đô, đến tối thì bị chết đột ngột, bèn dựa vào bàn thờ mà nói với người nhà rằng: “Thọ mệnh của ta đã hết từ lâu, lẽ ra phải sớm qua đời rồi. Nhờ những năm gần đây kính tín Phật pháp, phóng sinh bố thí, nhờ công đức đó nên đã kéo dài tuổi thọ thêm mấy năm nữa. Sự báo ứng ở cõi âm và cõi dương như hình với bóng vậy nên bỏ rơi tục vụ, sùng tâm đại giáo. Đương thời các bậc quyền quý phần nhiều biết đến chuyện này.

(Ba truyện trên có xuất xứ từ Minh Báo Ký)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5879942
Số người trực tuyến: