Tràng An: Thệ Ngỗi Thiền Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tràng An: Thệ Ngỗi Thiền Sư

Tràng An: Thệ Ngỗi Thiền Sư

Thiền sư Thệ Ngỗi ở Trường An, ở chùa Trường An đại tự, giới hạnh trong sạch, thường hay nương náu trong hang núi để tu nghiệp thiền định. Có một con quỷ không đầu đến, Ngỗi vẫn thản nhiên bảo với quỷ rằng: “Ngươi không đầu thì không bị cái bệnh đau đầu, quả là khoái thật”. Quỷ liền ẩn hình, rồi lại hóa thành con quỷ không bụng, chỉ có chân tay. Ngỗi lại nói: “Ngươi không có bụng thì chẳng lo gì về ngũ tạng, quả là sướng thật”. Lát sau lại biến thành hình dáng khác, nhưng Ngỗi lại lựa lời mà đuổi khéo nó đi. Sau đó hồi lâu, trời tuyết rất rét, có một cô con gái đến xin ngủ nhờ. Cô gái này hình mạo đoan chính, quần áo lộng lẫy, xinh đẹp dịu dàng, tự xưng là con gái trời: “Vì thấy thượng nhân có đức nên trời sai tôi đến để an ủi nhau”. Thế rồi tán rộng ra những điều dâm dục, nhằm khêu gợi, lay động ý chí của Ngỗi. Song Ngỗi vẫn giữ ý chí cứng cỏi không hề nao núng và bảo với người con gái đó rằng: “Tâm ta như tro nguội, chớ có đem cái túi da đến để thử thách ta”. Cô gái bèn bay lên mây mà đi, nhưng vẫn còn ngoái lại than rằng: “Nước biển có thể cạn, núi Tu di có thể đổ, còn vị thượng nhân này thì giữ chí kiên trinh”.

Sau đó vào khoảng niên hiệu Long An, Ngỗi đã cùng Pháp Hiển sang thăm Tây Vực.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5879830
Số người trực tuyến: