Chuyển Luân Ngũ Đạo Kinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chuyển Luân Ngũ Đạo Kinh

Chuyển Luân Ngũ Đạo Kinh
 
Kinh Chuyển Luân Ngũ Đạo nói: “Ở giữa hai nước Ca Tỳ La Vệ và Xá Vệ có một cây lớn gọi là cây Ni câu loại. Cây này cao tới 20 dặm, cành tán quy vuông che rợm sáu mươi dặm. Cây này sinh ra hạt đến mấy ngàn vạn hộc, vị ngọt như mật. Quả ngọt chín rụng. Người ta ăn vào, mọi bệnh đều khỏi, hai mắt tinh sáng. Phật ở dưới cây này, bấy giờ các Tỳ Kheo lấy quả cây đó mà ăn.
 
Phật bảo Tôn giả A Nan: Muôn vật trong thiên hạ đều có túc duyên. Ngài A Nan hỏi Phật: Là túc duyên gì?
 
Phật nói: “Người ta làm phúc ví như cái cây này, ngày một to lớn thì hạt thu được sẽ nhiều vô hạn.
 
Nếu người nào là bậc hào quý quốc vương trưởng giả thì người đó là do kính thờ Tam Bảo mà ra.
 
Là người đại phú, của nhiều vô hạn thì từ trong bố thí mà ra.

Là người trường thọ, không có tật bệnh, thân thể cường tráng thì tức là từ trong trì giới mà ra.

Người nào đoan chính, nhan sắc sạch sẽ trắng trẻo, rạng rỡ bậc nhất ai trông thấy cũng ưa thì từ trong trì giới mà ra.

Là người tinh tiến, thí chủ làm việc phúc thì từ trong tinh tiến mà ra.

Là người điềm tĩnh hiền hoà, nói năng hành động thấu đáo cẩn thận thì từ trong Thiền Định mà ra.

Là người tài giỏi sáng suốt, hiểu thấu pháp sâu thì từ trong trí tuệ mà ra.

Là người thanh tịnh, không có tật bệnh đau ốm thì là từ trong từ tâm mà ra”.

Ngài A Nan bạch Phật: “Thế nào là Từ?”. Phật giảng: “Một là từ đối với chúng sinh, như mẹ yêu con. Hai là bi với thế gian, muốn khiến thế gian được giải thoát. Ba là đạo ý giải thoát, tâm thường hoan hỉ. Bốn là có khả năng gìn giữ hết thảy chẳng phạm, nên gọi là Từ tâm”.

Phật còn nói:

Là người to đẹp là vì tôn kính người khác.

Là người thấp bé là vì khinh mạn người khác.

Là người xấu xí là vì thích giận dữ.

Là người không biết gì là vì không học hỏi.

Là người đần độn là vì không chịu dạy người.

Thành kẻ câm ngọng là vì phỉ báng người.

Thành người điếc lác vì không nghe pháp.

Thành kẻ nô tỳ vì nợ nần không chịu trả, không kính Tam Bảo.

Thành người xấu đen vì che ánh sáng của Phật.

Thành người sinh ở nước trần truồng là do kinh suất mà đi vào tịnh xá.

Sinh ở nước chân móng ngựa do đi guốc đến trước Phật.

Sinh ở nước thường thủng ngực là do bố thí làm phúc rồi lại tiếc rẻ trong bụng.

Phải sinh trong đám hươu nai vì thích doạ nạt người khác.

Phải sinh trong loài rồng vì đã trêu ghẹo chọc tức người khác.

Mình mọc ung nhọt cùi khó chữa, thuốc thang vô hiệu, đau đớn khổ sở khôn xiết là do kiếp trước hay đánh đập chúng sinh.

Người nào thấy cũng hoan hỉ là vì kiếp trước hoan hỉ với mọi người.

Người nào thấy cũng chẳng ưa  mến do kiếp trước chẳng ưa mến người khác.

Người hay bị quan huyện bắt bớ giam giữ thân bị kìm kẹp xích xiềng là do kiếp trước thích giam hãm trói buộc chúng sinh không theo ý mình.

Thành kẻ sứt môi là kiếp trước đã câu sứt miệng cá.

Người nào nghe thuyết pháp, tâm chẳng nghe theo, ở giữa nói lời hai lưỡi làm cho người nghe bị mê loạn thì kiếp sau sinh làm con lừa tai dài và con chó cụp tai.
 
Là người bủn xỉn tham lam, chẳng rộng rãi độ lượng, chỉ thích ăn một mình thì chết sẽ vào Địa ngục, phải đoạ vào trong đám quỷ đói, sinh ra làm người sẽ bị bần cùng, đói khát, quần áo chẳng đủ che thân, thức ăn chẳng đủ nuôi miệng.

Người nào món ngon thì ăn một mình, món tồi thì thí cho người khác thì kiếp sau sẽ bị đọa vào loài lợn, loài bọ hung.

Người nào thích bóc lột người, vật, kiếp sau sẽ bị đọa vào loài dê, sống bị lột da.

Người nào hay sát sinh thì kiếp sau sẽ thành con vờ trên mặt nước sớm sinh tối chết.

Người nào thích trộm cắp của cải của người khác thì kiếp sau sẽ sinh vào đám tôi tớ trâu ngựa.

Người hay nói láo, hay nói xấu người, chết đi sẽ sa vào Địa ngục, bị đỏ nước đồng nóng chảy vào miệng, bị rút lưỡi, bị trâu bừa đi sau lại còn bị đọa vào trong các loài chim bạch cưu, cú các, ai nghe tiếng kêu của chúng cũng đều kinh sợ cho là điềm gở, rủa cho chúng chết.

Người nào thích dâm ô với đàn bà con gái của người khác, chết xuống địa ngục. Nam sẽ phải ôm cột đồng trụ, nữ sẽ phải nằm giường sắt, sau này phải đọa kiếp ngỗng vịt hiếu sắc.

Người nào thích uống rượu say phạm 36 điều sai trái, thác xuống địa ngục sẽ sa vào trong đám phân sôi cày lấm, sau lại còn phải đọa vào kiếp đười ươi, kiếp sau sẽ làm người ngu si đần đồn.

Người nào mà vợ chồng chẳng hòa thuận với nhau, đánh lộn cãi cọ nhau luôn rồi lại còn xua đuổi, ruồng rẫy nhau sẽ phải đọa vào loài chim chóc.

Người nào tham lam sức lực người  khác, sau sẽ phải đọa vào loài voi.

Người nào không sạch sẽ là từ trong loài lợn mà ra.

Người nào tính keo kiệt, tham lam chẳng xởi lở là từ loài chó mà ra.

Người nào tính hung hăng, ngang bướng là từ loài dê mà ra.

Người nào tính không điềm đạm bình tĩnh, không biết nhẫn nhục thì từ trong loài khỉ mà ra.

Người nào bạc ác tâm địa hiểm độc, thì từ trong loài rắn mà ra.

Người nào mà thích ăn thức ngon, tàn hại chúng sinh không có điều thiện  nào, thì tiền thân từ trong các loài sài lang mèo cáo mà ra.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024179
Số người trực tuyến: