Hàm Dương: Người Phụ Nữ Họ Lương | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hàm Dương: Người Phụ Nữ Họ Lương

Hàm Dương: Người Phụ Nữ Họ Lương

Ở Hàm Dương có người đàn bà họ Lương trong niên hiệu Trinh Quán đã từng chết bảy ngày rồi mới sống lại và tự kể rằng: bị người ta bắt rồi đưa đến một viện lớn, thấy trong có một sảnh đường lớn, có một ông quan dựa bàn cầm bút, người hầu rất đông. Viên quan đó sai người tra hỏi: “Mụ đàn bà đã đáng phải chết chưa?”. Có người đưa hồ sơ khác và bẩm rằng: “Vì cùng họ với người đánh bị chết, cho nên mới bắt chị ta!”. Viên quan liền hạ lệnh cho tả hữu định thả cho về. Lương bèn bẩm vị quan đó rằng: “Không biết Lương này còn có tội nào nữa hay không? Nếu có, xin cho Lương chịu tội ngay rồi sau hãy về”. Viên quan liền sai tra xét hồ sơ rồi nói: “Lương bình sinh chỉ có tội nói hai lưỡi, chửi rủa độc mà thôi, ngoài ra không còn có tội gì khác”. Liền sai người cắt lưỡi, một người cầm rìu mà chặt, cứ như vậy mỗi ngày bốn lần, tổng cộng phải chịu hình phạt trong bảy ngày rồi mới đưa về. Thoạt đầu như rơi từ trên bờ rất cao xuống, lát sau thì ngủ say, người nhà nhìn trên lưỡi còn thấy sưng loét to. Từ đó về sau mụ ta không bao giờ dùng rượu thịt nữa. Đến nay người đàn bà ấy vẫn còn.

(Có xuất xứ từ Minh Báo thập dị)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5932701
Số người trực tuyến: