Ngụy Châu: Tể Sỹ Vọng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ngụy Châu: Tể Sỹ Vọng

Ngụy Châu: Tể Sỹ Vọng

Tề Sỹ Vọng là người ở Võ Cường, Ngụy Châu, năm Trinh Quán thứ hai mươi mốt. Chết đã bảy ngày mà còn sống lại. Vọng tự kể rằng: “Lúc mới chết bị dẫn tới, gặp Diêm Vương và lập tức được trao cho Tào ty để xét xử”. Sau bốn năm ngày xem xét hồ sơ, bên Tào ty báo lại rằng: “Người này tuy trùng tên họ với một người đáng phải chết, nhưng chưa đáng phải chết ngay”. Phán quan bảo Vọng rằng: “Người lúc sống thích nướng gà con, cho nên phải chịu tội rồi mới được về”. Nói đoạn sai người đưa ra khỏi cửa đi đến một chỗ cách Tào ty một hai dặm thì thấy một tòa thành, nghe thấy trong thành có tiếng đàn sáo, Sỹ Vọng liền hăm hở chạy vào. Vào thành rồi thì cửa thành liền đóng lại, trong thành chẳng có cửa nhà, chỉ có tro nóng phun khắp mặt đất. Sỹ Vọng hoảng hốt chẳng biết tính kế ra sao, có lửa thiêu đốt chân vô cùng đau đớn. Sỹ Vọng nhìn quanh bốn phía thấy các cửa thành đều mở, tới khi chạy tới thì cửa lại đóng. Cứ như vậy suốt trong một ngày mới có người đến ra lệnh cho người gác cửa rằng: “Mở cửa thả cho tên tội nhân hôm qua ra”. Sỹ Vọng được ra rồi, âm ty liền sai người đưa Sỹ Vọng về. Người được sai đi từ chối không chịu đưa lấy cớ là đường xa xôi, mãi sau đó mới vòi tiền lụa. Sỹ Vọng hứa sẽ cho. Thế rồi sứ giả đưa Sỹ Vọng vượt qua sông suối, lặn lội gai góc, đi đến một nơi, tựa như có tường bao quanh, ở giữa có một cái hố sâu hoắm đen ngòm. Sỹ Vọng nhìn hố mà phát sợ, nhưng bị sứ giả đấy xuống, lăn vào trong hố. Thế là bất giác dần dần hồi tỉnh lại. Ít lâu sau bèn làm tiền giấy, để chờ sẵn. Sứ giả đúng hẹn đến lấy. Vợ Sỹ Vọng cũng cùng được chứng kiến cảnh đó. (Xem Minh Báo ký).

Thêm nữa, thời Lương có người thường dùng lòng trắng trứng gà hòa với nước để mà gội đầu nói là để làm cho tóc mượt. Mỗi lần gội như vậy phải đập tới hai ba mươi trứng gà. Tới lúc lâm chung, chỉ nghe thấy trong tóc có tiếng kêu chiêm chiếp của hàng mấy ngàn con gà.

(Có xuất xứ từ sách Hoằng Minh Tạp tập)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757597
Số người trực tuyến: