Kinh Triệu: Vi Khánh Thực Nữ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Triệu: Vi Khánh Thực Nữ

Kinh Triệu: Vi Khánh Thực Nữ

Thời nhà Đường, vào khoảng niên hiệu Trinh Quán ở Kinh Triệu có Vi Khánh Thực làm Trưởng sử phủ Ngụy Vương, có người con gái mất sớm. Vợ chồng Vi vô cùng thương tiếc. Sau đó hai năm, Khánh Thực định mời thân thích khách khứa đến xơi cơm, người nhà mua được một con dê chưa giết. Ban đêm vợ Thực mộng thấy người con gái đã quá cố mặc quần xanh áo trắng, trên đầu cài một đôi thoa ngọc, đó là trang phục lúc còn sống của cô ta, đến gặp mẹ rồi sụt sùi khóc lóc kể rằng: “Trước kia đã dùng các vật mà không nói với mẹ cha, nên phải chịu nghiệp báo đó, phải làm thân con dê để đền cho cha mẹ. Sớm mai con dê lông đen đầu trắng bị đem đi giết chính là con đấy! Vậy xin mẹ gia ơn từ mẫu xin giùm tính mệnh giúp con”. Mẹ kinh hoàng tỉnh giấc, sáng sớm liền tự mình đến xem dê. Quả nhiên có một con dê lông đen, đầu và vai trắng, trên đầu có hai điểm bạch tướng giống hình thoa ngọc. Mẹ nhìn dê sụt sùi, cấm người nhà không được giết, chờ Thực về thả ra. Lát sau Thực tới giục làm cơm, đầu bếp bẩm lại là phu nhân không cho giết con dê đen. Thực tức giận lệnh đem giết ngay tức khắc. Đầu bếp treo dê lên sắp sửa giết. Khách khứa mấy người đã kéo đến cả thì thấy treo một cô gái dung mạo đoan chính mà bảo với khách rằng: “Tôi là con gái vị Trưởng sư, xin các vị cứu mạng”. Khách khứa kinh ngạc, ngăn đầu bếp lại nhưng đầu bếp sợ Thực giận, hơn nữa chỉ trông thấy dê kêu nên cuối cùng đã giết dê. Sau đó khách khứa vào mà không ăn. Thực lấy làm lạ hỏi. Khách bèn thuật lại đầu đuôi. Thực buồn thương đau xót thành bệnh rồi không dậy được nữa. Ở kinh nhiều người biết chuyện này. Thượng thư Thôi Đôn Lễ đã kể chuyện này cho Lâm nghe.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024334
Số người trực tuyến: