Trương Ất | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trương Ất

Trương Ất

Thời Thái Thủy, Trương Ất bị đánh sưng lên thành nhọt rất đau. Có người mách đốt xương người chết thành bột đem bôi vào chỗ đau. Ất bèn thuê đứa trẻ con cùng phòng lên gõ lấy một cái đầu lâu mang về để bôi vết thương. Đêm đó trong nhà có để lò lửa, lửa liền đốt tay đứa trẻ, lại thấy từ trên không trung có vật ấn đầu đứa trẻ vào trong lửa mắng rằng: “Mày vì sao mà đốt đầu ta. Nay ngọn lửa này đến bắt đền mày đấy!”. Đứa trẻ kêu to: “Trương Ất đốt đấy”. Đáp: “Mày không lấy về cho Trương Ất thì làm sao Trương Ất đốt được”. Rồi cứ ấn đầu đứa trẻ hồi lâu, cháy hết cả tóc, da thịt cháy sém rồi mới buông tha. Ất sợ quá mang chỗ xương còn lại trôn vào chỗ cũ, rồi dùng rượu thịt cúng tế mới không còn tai dị gì nữa.

Nguyên chú: Chuyện này có xuất xứ từ sách Thuật dị ký.

Hỏi: Người chết hồn nhập vào sáu nẻo, đâu có giữ được bộ xương khô đó?

Đáp: Người đó đã bị đọa vào trong đường quỷ, không người thờ cúng, lại không có nơi nương tựa cho nên giữ bộ xương khô mà nổi giận, chứ đâu có loại quỷ mà đốt người ta được.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024442
Số người trực tuyến: