Lang Nha: Pháp Độ Pháp Sư | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lang Nha: Pháp Độ Pháp Sư

Lang Nha: Pháp Độ Pháp Sư


Pháp sư Pháp Độ ở Nhiếp Sơn, Lang Nha cuối thời nhà Tống vân du đến kinh sư. Có bậc cao sĩ là Tăng Thiện ở Tế quận lánh đời ở ẩn tại Nhiếp Sơn mời Độ đến, đối đãi như bậc sư hữu. Tới khi Thiện mất, Thiện bèn cúng ngay chỗ đó để làm chùa Thê Hà, mời Độ đến ở. Trước đó có một đạo sỹ muốn chiếm đất chùa để làm quán nhưng ai đến ở cũng chết. Sau cùng làm chùa vẫn còn hay bị sợ hãi kinh động. Nhưng từ sau khi Độ đến ở thì mọi thứ yêu quái đều dẹp. Được chừng một năm bỗng có tiếng người ngựa, chiêng trống, tù và, lát sau thấy còn cầm danh thiếp đến tự giới thiệu là Cậu Thượng, hình dáng rất đẹp đẽ thanh nhã, nghị vệ cũng nghiêm, sau khi chào Độ rồi bèn nói: "Đệ tử là chủ núi này đã hơn bảy trăm năm. Đạo thần có phép không thể xâm phạm được đến người vật. Những người đến ở nhờ trước đây hoặc chẳng phải là hạng chân chính nên thường hay bị chết, bị ốm, đó cũng là do số mệnh của họ. Pháp sư là bậc có đạo đức, vậy xin đem núi này để hiến dâng và xin được thụ ngũ giới để kết mãi duyên sau". Độ nói: Người, thần khác nẻo, chẳng thể phiền nhau. Hơn nữa đàn việt hưởng cúng tế bằng các thứ huyết thực, đó là điều cấm kỵ nhất trong ngũ giới. Thượng nói: "Nếu được làm môn đồ thì trước khi bỏ thói sát sinh". Thế rồi từ biệt ra đi. Sáng hôm sau Độ thấy một người đưa đến một vạn đồng cùng hương nến, dao, bạch rằng: "Đệ tử cậu Thượng Phụng cúng!". Tới ngày rằm tháng đó mở hội. Thượng lại cùng đại chúng lễ bái hành đạo thụ giới xong rồi lại đi. Ông đồng ở miếu Nhiếp Sơn nằm mơ thấy thần báo rằng: Ta đã thụ ngũ giới với Độ pháp sư rồi. Từ nay việc cúng tế không được giết chóc. Do đó khi cúng cấp ở trong miếu chỉ dùng cơm rau mà thôi.

Có lần Độ lăn lóc nằm ngủ ở dưới đất, thấy Thượng ở ngoài vào, lấy tay xoa đầu xoa chân rồi lại đi. Lát sau lại trở lại, cầm một chiếc bình lưu ly, trong bình đựng nước đem đến dâng Độ, vị ngọt và mát. Đức độ của Độ đã cảm ứng được tới mức như vậy. Canh Lăng Vương Tử Lương, Thủy An Vương... ở đất Tề cũng đều tiến cúng Độ, tôn kính Độ làm bậc thầy, cung cấp cho đủ bốn thứ, sáu thời không bao giờ thiếu sót.

(Truyện trên có xuất xứ từ Lương Cao Tăng truyện)


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5872875
Số người trực tuyến: